Slik skal Nordre Land rydde opp

«Alle avvik skal være lukket innen juni 2017». Slik lyder Nordre Lands plan for oppryddingen i Land barnevernstjeneste. – Ikke realistisk, sier forsker.

Nordre Land Rådhus

OPPRYDDINGSPLAN: Nordre Land kommune har utarbeidet en detaljert oppryddingsplan etter å ha fått knusende kritikk fra Fylkesmannen i Oppland.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

– Det er viktig å understreke at det vil kunne bli endringer i planen etter hvert som vi ser behov for det, sier ordfører i Nordre Land, Ola Tore Dokken.

Nordre Land kommune er i full gang med opprydding etter at Fylkesmannen i Oppland for to uker sider påviste brudd på barnevernsloven og FNs barneresolusjon i ni av ti saker. I en ny milepælsplan utarbeidet av kommunen, kommer det frem at Land barnevern skal ha forsvarlige tjenester innen utgangen av 2018.

Avvikene skal lukkes innen tre måneder

Planen er en del av prosjektet «Forsvarlige barnevernstjenester» satt i gang av Nordre Land kommune. Blant punktene i planen heter det blant annet at:

«Innen juni skal alle avvik være lukket, alle saker Fylkesmannen har bedt Land barnevernstjeneste å gå gjennom på nytt er gjennomgått og eventuelle tiltak igangsatt».

Berit Dokkebakke Navrud

RYDDER OPP: Berit Dokkebakke Navrud har ansvaret for å rydde opp etter tilsynet fra Fylkesmannen i Oppland.

Foto: Arvid Torsgaard / NRK

– Vi og ledelsen i kommunen ble enige om at vi setter i gang med et prosjekt som favner utfordringene vi står ovenfor, sier enhetsleder i Land barnevernstjeneste Berit Dokkebakke Navrud.

Navrud forteller at det har blitt jobbet med de 66 sakene barnevernet fikk pålegg om siden 21. desember i fjor.

Det har blitt gjort en formidabel jobb med å gå inn i sakene og gjøre nye vurderinger. De sakene har vi en god oversikt over nå, sier hun.

I tillegg til lukking av de 66 mest alvorlige sakene, skal kompetansen blant de ansatte i barnevernstjenesten heves. Også rutiner for internkontroll skal på plass i løpet av 2017.

– Tror ikke det er realistisk

Forsker ved NOVA, Elisabeth Backe-Hansen, mener det er positivt at kommunen ønsker å rydde opp, men tror ikke det er mulig å lukke avvikene i løpet av tre måneder.

Elisabeth Bache-Hansen

KRITISK: Elisabeth Backe-Hansen tror ikke det er mulig å rette opp feilene i barnevernssaken innen tre måneder.

Foto: NRK

– Nei, jeg tror ikke det er realistisk å lukke avvikene innen juni. Har de noen plan B hvis det ikke går? Hvordan skal de lukke avvikene?

Backe-Hansen mener alt må gå som planlagt dersom kommunen skal nå målet.

– Da må ingen være syke og ingenting annet gå galt, sier Backe-Hansen som ønsker Nordre Land lykke til med oppryddingsarbeidet.

Nordre Land på barnevernstoppen

Ingen kommuner har flere barnevernssaker i Oppland enn Nordre Land. Over syv prosent av barna i kommunen hadde kontakt med barnevernet i 2016.

Ifølge milepælsplanen har Land barnevernstjeneste flere store utfordringer:

  • Store fristoverskridelser for meldinger og undersøkelser.
  • Mangel på tidlig innsats og forebygging.
  • Mangel på statlige og kommunale tiltak.

– Det er mange forbedringspunkter ellers vi må sikre bedre sånn at vi ikke havner i en liknende situasjon senere, avslutter Navrud.