NRK Meny
Normal

Slik kan dobbeltsporet endre Hamar

50 boliger kan bli rammet av byggingen av dobbeltspor gjennom Hamar. – Det ser voldsomt ut, sier ordfører Morten Aspeli når han ser animasjonen av hvordan jernbanen kan endre Hamar sentrum.

Slik kan dobbeltsporet i Hamar bli.

Slik kan dobbeltsporet gjennom Hamar endre byen. Den rosa skraveringen viser et belte på 25 meter langs dagens trasé. NRK presiserer at dette ikke er et forslag fra Jernbaneverket, men NRKs visualisering dersom traséen blir laget på hver side av dagens jernbanespor.

Michaela Hansen ser dobbeltsporplanene

Michaela Hansen liker ikke dobbeltsporplanene for Hamar.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Michaela Hansen holder seg for munnen når hun ser NRKs animasjon.

– Dette er jo rene galskapen, sier Michaela, som eier bolig kloss inntil dagens jernbanetrasé.

Jernbaneverket har nå startet planleggingen av høyhastighets dobbeltspor på den 90 kilometer lange strekningen fra Stange sør for Hamar til Lillehammer.

En av de store utfordringene er hvordan de skal få bygget dobbeltsporet de fire kilometerne gjennom Hamar sentrum.

For et dobbeltspor vil kreve en bredde på ca. 25 meter gjennom en by hvor husene ligger tett inntil dagens enkeltspor.

25 meters bredde

Jon Refseth, jernbaneplanlegger

Jon Refseth er jernbaneplanlegger.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Enkeltsporet har en bredde på ned mot i underkant av seks meter mellom sikkerhetsgjerdene. Flere hus ligger helt inntil sporet.

– Men et dobbeltspor vil kreve mye mer areal. Bare sporene, gjerdene, støyskjermingen og annen infrastruktur vil kreve ca. 16 meters bredde, ifølge jernbaneplanlegger Jon Refseth.

Han har tidligere jobbet mange år i Jernbaneverket. Nå jobber han som jernbaneplanlegger i eget konsulentselskap, og tar oppdrag for både Hamar kommune og andre grupperinger som jobber med dobbeltspor gjennom Hamar.

– I tillegg til de 16 meterne vil det ikke være mulig å ha vanlige boliger nærmere enn fire meter fra gjerdene og støyskjermene. Da er vi opp i en korridorbredde på dobbeltsporet på ca. 25 meter, sier Refseth.

– Opp mot 30 meter

50 boliger kan bli rammet av byggingen av dobbeltspor gjennom Hamar.

På bakgrunn av Refseths anslag har NRK laget en animasjon av hvordan dobbeltsporet kan bli seende ut dersom det skal gå i dagens trasé.

Animasjonen viser at dobbeltsporet kan bli svært dominerende gjennom byen.

– Dette gir et realistisk bilde av hvor omfattende dobbeltsporet blir. Men arealutvidelsen kan på deler av strekningen bli tatt bare på den ene siden, sier Refseth.

Jernbaneverkets nytilsatte planleggingsledere har sett NRKs animasjon. De bekrefter at en korridor på dobbeltsporet på 25 meter er et realistisk anslag.

– Korridoren kan bli på ned mot 22 meter, mens den andre steder kan bli på 30 meter, sier planleggingsleder Sverre Setvik.

- Ikke avgjort

Traseen er derimot ikke fastlagt, og det er ikke et mål at den skal være en direkte utvidelse langs dagens spor, presiserer Harald Monsen i Jernbaneverket.

– Hele hensikten med den kommende planprosessen er å lage gode traseer av de foreliggende alternativene, for på den måten å finne frem til hvordan et nytt dobbeltspor kan bygges til minst mulig ulempe for byens borgere. Uansett valg av alternativ, er Jernbaneverket opptatt av å få en god kobling mellom stasjonen og byens sentrum, sier Monsen.

For øvrig vil Jernbaneverket i samråd med grunneier kunne utvise skjønn, og i enkelttilfeller derfor kunne beholde bygninger nærmere jernbanen. presiserer Monsen.


Sjokkert nabo

Morten Aspeli ser dobbeltsporanimasjon

Animasjonen gjør inntrykk på Hamar-ordfører Morten Aspeli.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Michaela Hansen bor i en enebolig med panoramautsikt utover Mjøsa like nedenfor Furuberget.

Bare et par meter fra terrassen hennes suser togene forbi på dagens enkeltspor. Rett på nedsiden av toglinja ligger naboenes bolighus. Dobbeltspor her vil føre til at flere hus må rives, enten på den ene siden eller på begge sider av dagens trasé.

– Dette er forkastelig. Dobbeltspor gjennom byen vil ødelegge både for byen og veldig mange familier. Legg heller ny jernbane rundt byen, sier Michaela Hansen når hun ser animasjonen.

– Heftig, sier ordføreren

NRKs animasjon gjør også et tydelig inntrykk på ordfører Morten Aspeli (Ap).

– Det er voldsomt og heftig å se en slik bred passasje gjennom byen. Den gjør et stort inngrep i byen. Men hvis vi ønsker utvikling, er dobbeltspor noe av det viktigste vi gjør. All infrastruktur har konsekvenser, sier Aspeli.

Det er flere alternativer for jernbaneutbyggingen gjennom Hamar. Men både NSB og et flertall av Hamars befolkning, ifølge en meningsmåling i Hamar Arbeiderblad, vil beholde dagens stasjon – og bygge dobbeltspor langs dagens trasé.

Opp mot 50 hus

Sverre Setvik, Jernbaneverket

Sverre Setvik, Jernbaneverket.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Ordfører Morten Aspeli vil ikke røpe hva han mener – ennå. Jernbaneverket derimot legger ikke skjul på at de ønsker både jernbane og stasjon i sentrum.

– Å ha jernbanestasjonene i sentrum er et av suksesskriteriene til intercity-utbyggingen. Vi ønsker at flest mulig har kortest vei til togene, sier den nytilsatte planleggingslederen for dobbeltspor fra Stange til Lillehammer, Sverre Setvik.

Men en utbygging med dagens stasjon som fremtidig stasjon og dobbeltspor i dagens trasé kan føre til at mange bolighus blir rammet. Beregninger jernbaneplanlegger Jon Refseth har gjort for NRK viser et stort sprik.

– Det er utrolig usikkert. Antall hus er avhengig av mye, blant annet hvor svingene blir lagt. 50 bolighus kan bli rammet. Men det kan også bli betydelig færre, og ned til under 10, sier Refseth.

Dobbeltsporet jernbane skal etter planen stå ferdig fra Eidsvoll til Hamar innen 2024, og videre til Lillehammer innen 2030.