Skummel «skolemassakre» i Gausdal

Rundt 600 personer var med på den dramatiske terrorøvelsen ved Gausdal videregående skole i dag.

Frida Bergsvendsen

Frida Bergsvendsen synes øvelsen var litt skummel, men at det er bra at man øver på slike situasjoner.

Foto: Geir Røed / NRK

Øvelse skolemassakre Gausdal

Rundt 30 politifolk var med på øvelsen i Gausdal.

Foto: Geir Røed / NRK
Terrorøvelse Gausdal videregående skole

En av «gjerningsmennene» ble «skadd» av politiet.

Foto: Geir Røed / NRK

Det hele starter som en vanlig øvelse. Brannalarmen går og elevene gjør seg klare til å evakuere. Men så høres skudd.

Dermed er den dramatiske terrorøvelsen ved Gausdal videregående skole i gang. Øvelsen tok flere timer og hadde flere hundre involverte.

– Det føltes veldig virkelig, og det er skummelt å tenke på at dette kan skje. Men det er bra at vi øver på det, sier andreklasse-elev Frida Bergsvendsen.

Frida lå «hardt skadd» utenfor skolebygningen, og ventet på hjelp.

– Jeg lå i gangen der politiet kom inn og skjøt på terroristene. Etter en stund ble jeg tatt med hit, forteller hun.

«Pågående og livstruende vold»

500 elever på skolen ble evakuert fra en situasjon med «pågående, livstruende vold». Øvelsen innebar at to personer brukte skytevåpen inne på skolen, som førte til «personskader og død».

– Jeg er veldig fornøyd, men vi har også mye å lære. Blant de tingene vi må jobbe mer med er bedre kommunikasjon mellom de som er med, sier Asbjørn Lund, beredskapssjef hos Fylkesmannen i Oppland.

Lang, vond liste

Øvelse på skolemassakre i gausdal

I tillegg til alle nødetatene var også Røde Kors, Sivilforsvaret, kommunes kriseteam og fylkeskommunen med på øvelsen.

Foto: Geir Røed / NRK

Vi er veldig fornøyd med den skarpe innsatsen. Politiet stormet rett inn, og det er hovedprioriteten til politiet. Vi skal nøytralisere trusselen så fort som mulig.

Trygve Ulset, beredskapsplanlegger, Gudbrandsdal politidistrikt
Newtown

20 barn og 6 voksne ble i 2012 drept ved en barneskole i Connecticut.

Foto: ADREES LATIF / Reuters
Newtown

Tall viser at det har vært minst 74 skyteepisoder på skoler i USA de 18 første månedene etter skolemassakren i Newtown.

Foto: MICHELLE MCLOUGHLIN / Reuters

En kjenner til omkring 50 forskjellige alvorlige skyteepisoder og massedrap på skoler siden 1970-tallet. Eksempler på dette er Columbine-massakren, Virginia Tech-massakren, samt skoleskytingene i Finland på slutten av 2000-tallet.

Et annet eksempel er terroraksjonen mot barneskolen i Beslan i Russland i 2004 der 33 gisler ble drept. I desember 2012 ble 20 barn og 6 voksne drept på en barneskole i Connecticut.

Lærerne får bære våpen

I USA har ni stater vedtatt lover som tillater at lærerne er bevæpnet.

I Norge er offentligheten blitt stadig mer oppmerksom på terrorfare ved skoler og universiteter etter Utøya-massakren.

Alle kommuner fikk i 2013 en veileder fra Utdanningsdepartementet i hvordan de skal planlegge beredskap mot terror eller andre alvorlige hendelser på skoler og i barnehager.

Finnes ikke sikre tall

Våpenlobbyen i USA har satt seg kraftig imot at myndighetene samler inn tall om saker der våpen er brukt. Det gjør at det ikke finnes få sikre tall over hvor mange tilfeller av skyting på skoler som har funnet sted i USA.

Terrorøvelse ved Gausdal videregående skole

I tillegg til alle nødetatene, var også Røde Kors, Sivilforsvaret, kommunes kriseteam og fylkeskommunen med på øvelsen

Foto: Geir Røed / NRK

Liten sannsynlighet men stor konsekvens

Asbjørn Lund, beredskapssjef hos Fylkesmannen i Oppland

Asbjørn Lund, beredskapssjef hos Fylkesmannen i Oppland, var godt fornøyd med øvelsen.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Øvelsen i Gausdal var ifølge flere elever svært virkelighetstro. Rund 600 personer var involvert i terrorøvelsen.

– Heldigvis er ikke sannsynligheten for at dette skal skje i Norge veldig stor. Men dersom det skulle skje er konsekvensen så veldig stor. Så vi må øve på dette, sier Asbjørn Lund.