Skulle sprenge lensmannskontoret

Et MC-medlem fra Hadeland skal ha trua med å ta livet av to politifolk og sprenge lensmannskontoret på Gran i lufta.

Mannen fra Hadeland er tidligere dømt til 9 måneders fengsel for truslene.

Men han anket dommen og nå skal saken behandles i Eidsivating lagmannsrett.

Sint på politiet

Bakgrunnen for saken skal være at den tiltalte mannen var under etterforskning for promillekjøring og et voldstilfelle. De to politibetjentene jobbet med sakene mot ham.

I følge tiltalen, sendte mannen tekstmeldinger der det blant annet sto: "Du skal dø. Jeg hater dere. Nå er du nærmere døden."

Grov sjikane

Mannen skal også ha truet med å ta med seg både skytevåpen og sprengstoff til Gran lensmannskontor.

- Det er snakk om drapstrusler og grov sjikane. Det er alvorlige trusler, sier aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter.

Tiltalen handler om trusler som er egnet til å skape alvorlig frykt.

Møter ikke i retten

Den tiltalte mannen har ikke forklart seg for politiet eller for retten. Da saken var oppe i tingretten møtte han ikke.

Og i følge advokat Håkon Schiong vil han ikke møte i lagmannsretten heller, på grunn av sjukdom.

Strafferammen i saken er 10 år fengsel. Det er satt av tre dager til rettsaken.