NRK Meny
Normal

Har folk som bor her noen egen dialekt?

Snakker hamarsinger dialekt eller normalisert østlandsk? Er det forsjell på fintfolk og vanlige folk? Språkforsker Jens Haugan vil ha hjelp til å skrive bok om Hamar-målet.

Hamar

Hva kjennetegner Hamar-dialekten?

Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

– Jeg har ikke tenkt å skrive boka sjøl. Jeg vil gjerne ha historier fra folk, sier Jens Haugan. Fra unge og gamle. Tekster, dikt, fortellinger. Erfaringer. Inntrykk.

– Jeg vil gjerne ha historier fra tilbake i tid, fra folk som har opplevd hvordan språket har utviklet seg.

En slags hedmarking

Stønntrøtin. Trynmjøl. Flakkomtell.

Om ikke akkurat kjente ord, så i alle fall spesielle ord fra dialektene på Hedmarken. Og der ligger jo Hamar. Byen Hamar. Men hvordan prater egentlig en hamarsing?

Jens Haugan

Jens Haugan er språkforsker.

Foto: Høgskolen i Hedmark

– Det er en hedmarksdialekt. Men byen ligger nær Oslo, og språket normaliseres, sier språkforskeren. Han er også leder i Hamar dialekt og mållag. Og nordlending. Det hindrer han ikke i å være interessert i Hamar-dialekten.

Jeg har hørt folk si det er forskjell på hvordan elevene prater på Midtbyen og Storhamar skole

Jens Haugan, språkforsker

– Vi i Hamar dialekt og mållag har jo som oppgave å bry oss om språk. Det finnes ordbøker fra Ringsaker, Løten og Stange, men ingen fra Hamar.

Finnes det en byidentitet?

Haugan vil finne ut om det finnes en byidentitet i Hamar som kommer til uttrykk i språket, i dialekten. Han vil finne ut om klasseforskjeller høres i hvordan folk prater.

– Jeg har hørt folk si det er forskjell på hvordan elevene prater på Midtbyen og Storhamar skole, og jeg har hørt forskjell på unga fra Ajer og Ener ungdomsskoler.

Foreløpig har han flere spørsmål enn svar.

- Hvordan ser hamarsingen på sin egen språklige identitet, og hvordan ser folk utenfra på hamarsingene?

En ting er i alle fall sikkert. Ekte hamarsinger sier itte ikke.

Eller?