NRK Meny
Normal

Skjelett skaper hodebry

Hodeløst skjelett kan være rester etter en forbryter fra 1600-tallet.

Fant lik under anleggsarbeid ved riksvei 20 på Flisa i Åsnes

Menneskelevninger dukket opp under gravearbeid langs rv 20.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

Da en anleggsarbeider mandag kom over levninger etter et menneske under arbeidet med en ny gang- og sykkelsti, ble det først betegnet som et stort mysterium. De første undersøkelsene av knoklene viser imidlertid at det dreier seg om gamle knokler, og dermed ingen ny forbrytelse.

Men mysteriet er fortsatt ikke løst.

Kan stamme fra 1600-tallet

Ifølge Glomdalen.no verserer det flere sagn i området om hvem levningene kan stamme fra. Før knoklene er undersøkt og tidfestet kan imidlertid ingen av dem verken bekreftes eller avkreftes.

Det dreier seg i alle fall ikke om en kriminalsak av nyere tid.

Lensmann Arne Sigstad

Pensjonert statsarkivar, Per Øyvind Sandberg forteller at siden skjelettet ble funnet hodeløst, kan det godt dreie seg om en henrettelse fra 16-1700-tallet.

– Dersom man ble dømt for drap og det bar kjent hvor drapet var begått, skulle henrettelsen av drapsmannen skje på samme sted. En person som hadde myrdet et annet menneske skulle heller ikke graves ned innenfor kirkemurene, sier Sandberg.

«Øye for øye – tann for tann»

Sandberg er imidlertid ikke overbevist om at dette er ei kvinne som har blitt halshugget som en følge av utroskap.

– Moseloven sto sterkt i samfunnet for noen hundre år siden. «Øye for øye, tann for tann». Det skulle mer til for å bli henrettet enn å være utro, sier han.

Men legger til:

– Men vi kan jo heller ikke utelukke at det dreier seg om en uoppklart forbrytelse. Det var mange folk som bare forsvant. Noen dro til Amerika, noen gikk rett og slett under jorden, men vi kan nok også regne med at ganske mange ble drept, sier Sandberg.

– Ikke en sak fra nyere tid

Lensmann i Grue, Arne Sigstad, omtalte først funnet som et mysterium, men bekrefter nå at det er gamle levninger som ble funnet. Nøyaktig hvor gamle de er håper han å få svar på i løpet av uka.

– Krimteknikere jobber med dateringen nå, men en ekspert så på bilder av skjelettet i går og kunne med sikkerhet si at levningene er minst 50 år gamle. Men de kan også være betydelig eldre, sier han.

Når det gjelder sagnet om at en kvinne skal ha blitt halshugget og fått hodet satt på en stake til skrekk og advarsel mot utroskap, har han bare en ting å si:

– Ingen av de opplysningene kan foreløpig bekreftes, men sagn har jo et opphav et sted, så jeg utelukker det ikke, sier han.

– Bør kunne finne ut hvem dette var

Halshugging av mordere var slett ikke uvanlig på 16-1700-tallet. Christian 5.s lov fra 1687 var svært streng når det kom til drap. Utover på 1700-tallet ble det vanligere å bli dømt til livslangt straffeslaveri i stedet for døden og på 1800-tallet kom det lover som sa at kun bestialke mord skulle føre til henrettelse av morderen. Det siste tilfellet av henrettelse i Norge i fredstid var Kristoffer Svartbækken fra Elverum i 1876.

Sandberg mener det bør være mulig å finne ut hvem sine levninger som ble funnet i Åsnes mandag, og kanskje også hvorfor.

– Når teknikerne finner ut hvor gammelt skjelettet er bør det være mulig ja, dersom de er fra begynnelsen av 1600-tallet eller senere.