Skjebnemøte for Innlandsuniversitet

I ettermiddag avholder Arena Innlandet er avgjørende møte i utviklingen av Innlandsuniversitetet. Blir ikke Oppland og Hedmark enige på møtet, kan universitetet gå i vasken.

Av:

Torvild Sveen

SPENTE: Gudmund Moren og Jørn Wroldsen, rektorer ved høgskolene på Lillehammer og i Gjøvik.

Det er fylkesråd Reidar Åsgård i Hedmark fylkeskommune som har innkalt til møtet på Honne på Biri. Der vil representanter fra de tre høgskolene og de to fylkeskommunene være til stede.

Etter lang tids debatt har konflikten mellom Høgskolen i Hedmark (HiH) og de to høgskolene i Oppland (HiG og HiL) blitt fastlåst.

Strid om doktorgrader

På et uformelt møte mellom de to høgskolene i Oppland i formiddag, har de drøftet uenighetene. Møtedeltakerne sa det fra Opplands synspunkt er vilje til å komme fram til enighet med Hedmark i striden om hvem som skal få hva av doktorgrader.

For å få universitet er det fire doktorgradsområder og fem mastergrader som er kravet. I forrige uke tok imidlertid saken en brå vendig, da HiH krevde at de tre høgskolene skulle dele pengene til mastergrader 50-50 mellom fylkene.

For slik det er i dag, kan høgskolene ganske snart komme med et doktorgrader innen fem områder. Tre ved HiL, ett på Gjøvik og ett i Hedmark. Men hedmarkingene mener det er for lite å sitte med bare 20 prosent av midlene, mens høgskolene i Oppland får 80 prosent av midlene.

HiH vil derfor fordele midlene 50-50 mellom fylkene uavhengig av faglige ressurser ved den enkelte høgskole. Det har ikke høgskolene i Oppland akseptert og konflikten har blitt fastlåst.

Utredet sju doktorgrader

De tre høgskolene har levert inn i alt forslag på åtte fagområder som kunne bli doktorgradskandidater. Sju er blitt vurdert, da det ikke kom noe på fagområdet bioteknologi fra Hedmark. De sju fagområdene har alle muligheter i seg, men noen kan utvikles raskere enn andre.

Tre av disse ved HiL, en ved HiG og en ved HiH. Når styringsgruppen sier at HiH skal ha to doktorgrader, er det usikkert hva det andre fagområdet vil bli for HiH. I dag er det tre professorer ved Høgskolen i Hedmark, mens de nok trenger seks sju andre innen hvert doktorgradsområde. Det har de ikke i dag.

Konflikt om oppstart

En annen konflikt til fusjonsdatoen. Fylkeskommunene i Oppland og Hedmark synes arbeidet med Innlandsuniversitetet går for sakte.

De har satt spørsmålstegn ved om høgskolene er interessert i et universitet, og derfor vil de ha en dato der de tre høgskolene får et felles styre. Datoen er 2006 og 2007, men fra høgskolene mener de da at politikerne glemmer at forutsetningen er langsiktig og forsvarlig finansiering. Og dermed rammer kritikken ogsså fylkeskommunene, som ikke har fått nok penger i fondet de ville etablere med tanke på Innlandsuniversitetet.

Slår seg sammen

Uenigheten på tvers av fylkesgrensene har også ført til et tettere samarbeid mellom høgskolene på Lillehammer og Gjøvik. På et uformelt møte i formiddag har styrene diskutert en sammenslåing seg i mellom fra 1. januar i 2007.

De to høgskolene skal fortsatt utvikle hver sine faglige profiler og vil til høsten fremme forslaget til Utdanningsdepartementet om å slå seg sammen.

Sammenslåingen vil ikke føre til oppsigelser, og i avtalen heter det at eventuelle oppsigelser kan først komme i 2009 som følge av effektiviseringer.

De to styrene er enige i at et Innlandsuniversitet mellom høgskolene i Oppland og Hedmark er et mål fra 2012.

Styringsgruppa som arbeider i forhold til sammenslåingen av de tre høgskolene skal møtes kommende torsdag for å rydde eventuelle uoverensbestemmelser til side.