Normal

Direkte klokka 12: Skjebnedag for sjukehusene

Fredag klokka 12 legger Sykehuset Innlandet fram anbefalingen for hvor mange sykehus det skal være i Hedmark og Oppland i framtida. Blir det et storsykehus ved Mjøsbrua?

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beate Andersgaard,

MANGE SPØRSMÅL: Blir det hovedsykehus ved Mjøsbrua og hvilke av dagens sykehus skal bestå? Ledelsen i Sykehuset Innlandet gir sine svar fredag.

Etter mange år med diskusjoner om et mulig storsykehus for Hedmark og Oppland, nærmer det seg en avklaring. Fredag klokka 12 legger administrasjonen i sykehuset fram sitt forslag. Neste fredag skal sykehusstyret ta sin avgjørelse, før saken går videre til Helse Sør-Øst.

Helse Sør-Øst har satt av 8 milliarder kroner til sykehusinvesteringer i Innlandet. Endelig vedtak om bygging blir eventuelt tatt av Stortinget.

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beate Andersgaard, kommer fredag med en klar anbefaling, etter det NRK kjenner til. Spenningen gjelder om det blir et hovedsykehus, og ikke minst hva som eventuelt skal være igjen ved dagens sykehus.

De viktigste alternativene som har vurdert er:

  • Hovedsykehus ved Mjøsbrua
  • To akuttsykehus i Mjøsregionen
  • Tre akuttsykehus i Mjøsregionen
  • Beholde alle dagens sykehus

NRK.no sender direkte fra den spennende pressekonferansen klokka 12.00 fredag

Storsykehus i Moelv, Atelier Holthes illustrasjon

SLIK KAN DET BLI: Atelier Holthe har skissert hvordan et storsykehus i Moelv kan bli, på den tiltenkte tomta mellom sentrum og Mjøsa.

Foto: ATELIER HOLTHE V/BJØRN HOLTHE, MOELV / ILLUSTRASJON

Omstridt storsykehus

Sykehussaken i Innlandet berører nær 10 000 ansatte og en befolkning på mer enn 350 000 mennesker.

Saken har nå vært ute på høring, og mer enn 100 instanser har ment noe om hvordan sykehusene i våre fylker skal drives.

Et stort flertall av dem som har kommet med sin mening har støttet hovedsykehus ved Mjøsbrua, kombinert med, sterke desentraliserte tjenester.

Men storsykehuset er omstridt av flere grunner. Noen mener det er feil for den regionale utviklinga i Innlandet å legge en så stor arbeidsplass til Moelv, et tettsted med 4200 innbyggere.

Ordførerne i de fire byene som i dag har sykehus, Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Elverum, gikk tidligere i høst samlet ut mot planene om å bygge et storsykehus ved Mjøsbrua.

De viser til at dette vil bety økt biltrafikk fordi ansatte må pendle og flere pasienter må reise lenger. De frykter at de største byene rundt Mjøsa blir svekka når de mister så mange arbeidsplasser.

– Forventer handling

Leder i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet, Per Rasmussen, tror det blir tre hovedpunkter i modellen som legges fram: Psykiatri og somatikk samles, ambulanser og lokalmedisinske senter og det blir ett storsykehus ved Mjøsbrua.

Anita Ihle Steen

FORVENTNINGSFULL: Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen.

Foto: Frode Meskau / NRK

Også leder i regionrådet på Hedmarken, Stange-ordfører Nils A. Røhne, har en klar oppfatning om hva som kommer:

– Utviklinga det siste året peker i retning av at man ender på anbefaling om ett hovedsykehus, sier Røhne.

Også den mulige vertsordføreren for det nye hovedsykehuset, Anita Ihle Steen i Ringsaker, er spent.

– Vi har prata og hatt møter om dette i mange år, nå håper jeg vi har kommet dit at vi ikke trenger flere utredninger. Nå må vi komme til handling, sier Ihle Steen.