NRK Meny
Normal

Skal kjøre buss i nasjonalparken

Turister som skal til Snøhetta skal bli kjørt med buss inne i nasjonalparken. Nasjonalparkstyret mener dette forstyrrer villreinen mindre enn en jevn strøm av turister til fots og på sykkel.

Snøhetta

Snøhetta er et populært turmål, men fjellområdet er også viktig for den sårbare villreinen.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre har vedtatt å si ja til en søknad om kjøring med skyttelbuss den 15 kilometer lange strekningen fra E6 ved Hjerkinn til Snøheim. Snøheim er halvannen kilometer innenfor grensen til Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

DNT-hytta ligger ved foten av Snøhetta og er utgangspunkt for
turer opp til det 2.286 meter høye fjellet. Dette er et populært turmål, og nylig det foreslått at Snøhetta skal få tittelen "Norges nasjonalfjell".

Forstyrrer villreinen mindre

Villrein

Opprinnelig var fjellreinen i Snøhetta-området del av en stor stamme som beveget seg fritt mellom sommerbeitene ved kysten og vinterbeitene innover landet.

Foto: Per Jordhøy

Begrunnelsen for å tillate slik motorferdsel også inne i nasjonalparken er at en ordning med skyttelbuss antas å forstyrre villreinen mindre enn en jevn strøm av turister til fots og på sykkel langs Snøheimveien.

Dovrefjell nasjonalparkstyre har fattet sitt vedtak etter en søknad fra Norsk Villreinsenter Nord. Busstransport av turister til Snøheim har pågått også de to foregående år, og forskere mener dette har gitt betydelig mindre trafikk i området.

Det er nå gitt dispensasjon for inntil seks avganger per dag med inntil to skyttelbusser samtidig. Tillatelsen gjelder fra uke 26 til og med uke 40 i årene 2014-2017. I år betyr dette perioden fra 27. juni til 5. oktober.

Det er satt som vilkår at Norsk Villreinsenter Nord av hensyn til villreinen skal bidra til å begrense ferdsel til fots og med sykkel mellom Hjerkinn og Snøheim.

Samtidig blir det påpekt at allemannsretten selvsagt vil gjelde, det vil si at det fortsatt vil være tillatt å gå eller sykle til Snøheim.

Turisthytta Snøheim på Dovre

Mange fotturister starter turen til Snøhetta fra turisthytta Snøheim.

Foto: Den norske turistforening

Omstridt vei og hytte

Både Snøheim og Snøheimveien har vært omstridt. Den Norske Turistforening fikk etter mye strid tillatelse til å bygge opp igjen og ta i bruk Snøheim turisthytte. Den gjenåpnet i 2012. Striden om veien pågår fortsatt.

Forsvarsbyggs restaureringsplan for det tidligere skytefeltet innebærer at alle veier i området skal fjernes, inkludert Snøheimveien, og at prosjektet skal være ferdig i 2020.

I budsjettproposisjonen for 2014 blir det påpekt at dersom Forsvarsbygg skal rekke å fjerne veien som en del av dette prosjektet, må endelig vedtak bli fattet senest i 2017.

Se tv-sak fra 2012 om prøveprosjektet med skyttelbuss:

I sommer er det kun skyttelbusser som går på den omstridte vegen inn til Snøheim på Dovrefjell. Forskere skal nemlig finne ut om dette er mer skånsomt for villreinstammen enn om det var fri ferdsel....: