Skype-loggen tema i retten mandag

Mandag blir Rune Øygard grillet på det som var med og felte han i tingretten, de mye omtalte Skype-meldingene.

Rune Øygard

Rune Øygard står tiltalt for overgrep mot en mindreårig jente. Skypechatting og sms Kripos har funnet på pc'er og mobiltelefoner står sentralt i bevisførselen mot ham.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Mandag fortsetter utspørringen av overgrepstiltalte Rune Øygard. Han startet sin forklaring onsdag, og måtte blant annet svare for nye bevis i saken i form av sms-er sendt mellom ham og den fornærmede jenta.

Etter planen skal retten bli presentert for den mye omtalte Skype-loggen på mandag. Den ble viet mye oppmerksomhet da saken gikk i tingretten, og veide tungt i dommernes vurderinger. Dommerne erkjente at det ikke fantes noen direkte referanser til seksuell omgang i disse samtalene, men mente likevel at samtalene var fellende:

– Men kommentarer underbygger at det var et slikt forhold (..) Retten fester ingen lit til tiltaltes forsøk på å bortforklare sterkt seksuelt ladet kommunikasjon, sa dommer Torunn Kvisberg da dommen ble forkynt i Sør-Gudbrandsdal i desember.

Skypeloggen viktig bevis

På Skype skrev Øygard for eksempel: «Sit nakjen e», og: «orka kje sjå på d å veta at e ikkje fæ ta på d» til den fornærmede jenta. Eksemplene ble skrevet i oktober 2010, i følge dommen fra tingretten. Samme dag skrev han: «Vil gifte me mæ de e nå, vil du bli kjerrinje mi?»

Kvisberg leser Øygard-dommen

Dommer Torunn Kvisberg under opplesning av dommen 17.12.12. Øygard ble funnet skyldig på alle punkter, og ble dømt til fire års fengselsstraff.

Foto: NRK

Mandag skal Skype-samtalene gjennomgås på nytt, og det er 45 sider med kommunikasjon mellom tiltalte og fornærmede retten får høre om. Aktor Thorbjørn Klundseter sier at det kan ta tid, men at Skypeloggen er et viktig bevismateriale.

– Vi bruker den tiden vi trenger på Skype-loggen, og holder på til vi er ferdige, forklarer han.

Klundseter legger vekt på at Øygard skal få forklare seg rundt det som står i Skypemeldingene som ble sendt mellom ham og jenta.

– Var det Skype-chatten som felte Øygard i tingretten?

– Det var det samlede bevisbildet som felte ham i tingretten.

–Ikke gjort noen spesielle grep

Rune Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen sier forsvaret og Øygard ikke har gjort noen spesielle grep før den tidligere ordføreren skal forklare seg om Skype-samtalene på ny.

Mette Yvonne Larsen

Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen sier hennes klient ikke har gjort spesielle forberedelser foran mandagens utspørring om chatteloggen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi har gått frem på vanlig måte. Vi har lest igjennom loggen og snakket om hva som står der, ellers vil jeg ikke si så mye før mandagen, forklarer Larsen.

Hun sier Øygard vil fortelle sin versjon hva samtalene dreide seg om, og at de ikke vil gjøre noen spesielle grep i forhold til runden i tingretten.

Bortforklarte med at det var sjargong

I tingretten bortforklarte Øygard mye av samtalene i Skype-chatten med sjargong. Det trodde ikke dommerne på.

– Tiltaltes forklaring oppfattes for retten som kunstig og oppkonstruert i ettertid. Ut fra sammenhengen underbygges det at det var et seksuelt forhold mellom dem, mener dommer-trioen om den omfattende og seksualiserte kommunikasjonen mellom Øygard og jenta på Skype og SMS, sa dommer Torunn Kvisberg da dommen ble forkynt 17.desember.

Tegning Øygard

I tingretten bortforklarte Øygard mye av samtalene i Skype-chatten med sjargong. Det trodde ikke dommerne på.

Foto: Esther Maria Bjørneboe

Forsvarer Mette Yvonne Larsen gikk under tingrettssaken også hardt ut mot sin egen klient. Øygard fikk smekk fra egen forsvarer for den seksuelle sjargongen i Skype-samtalene med jenta.

– Øygard har innrømmet Skype-samtalene i retten. Han sier det er uakseptabelt og over streken, og det er det. Det er ingenting å legge skjul på, sa Larsen til NRK.

– Grensa for hva man skal kommunisere med en ung jente om, er overtrådt, la forsvarsadvokaten til.

Trekker tilbake uttrykket «griseprat»

Selv omtalte Øygard i tingretten kommunikasjonen som «griseprat», noe han i ankesaken trekker tilbake.

– Jeg brukte ordet "griseprat" i tingretten. Det skulle jeg aldri ha gjort. Det var ikke griseprat, slik de fleste oppfatter meningen av ordet. Det var en situasjon som jeg hadde i tankene da jeg brukte det ordet, men slik som det ble brukt har det kommet galt ut, sa Øygard under sin forklaring i lagmannsretten onsdag.

På spørsmål fra aktor forklarte Øygard at han brukte ord som elske og forelsket fordi den fornærmede jenta manglet den varmen hjemme i sin egen familie. Han brukte disse ordene spesielt når den fornærmede hadde det tungt.

– I dag skulle jeg vært slike formuleringer foruten når det kommer en slik sak. Det må jeg leve med, repliserte Øygard.

Mange reaksjoner på Skype-samtalene

Flere sentrale Ap-politikere reagerte kraftig da Skype-samtalene ble kjent da saken gikk i tingretten, og tok avstand fra språket Øygard hadde brukt til en mindreårig jente. Øygard selv forklarte at det var jenta som hadde startet samtalene, og at han hadde latt seg rive med.

Live Langøygard, leder i Vågå Ap

LEder i Vågå Ap, Live Langøygard, sa hun ble sjokkert over innholdet i Skype-samtalene da saken gikk i tingretten.

Foto: NRK

Også ledelsen i Arbeiderpartiet i Vågå tok sterk avstand fra innholdet i meldingene da det ble kjent, og ba Rune Øygard trekke seg som ordfører.

– Jeg var sjokkert, og ikke forberedt på det som kom frem i retten fredag, sa leder i Vågå Ap, Live Langøygard til NRK i oktober.

Samme dag som dommen falt, og Øygard ble dømt til fire års fengsel, ble det også kjent at han trakk seg som ordfører i Vågå.

– Bør snakke sannferdig

Olav Rønneberg, leder for NRKs krimavdeling, sier Skype-meldingene gjorde et sterkt inntrykk på tingrettsdommerne da de ble lagt fram, og han tror de kommer til å gjøre det samme på juryen.

– Dette er meldinger med en sterk seksuell undertone. Øygard mener de ikke er ment slik, men dommerne kom fram til at de var det. Og det kan godt hende juryen kommer frem til samme konklusjon, sier Rønneberg.

Han mener det beste Øygard kan gjøre er å gi en mest mulig sannferdig forklaring på hvordan meldingene var ment, på hvilken måte og setting de var skrevet.

– Da kan han kanskje vinne noe sympati hos juryen, mener Rønneberg.