Skal finne årsak til flystyrt

Havarikommisjonen for sivil luftfart og krimteknikere fra politiet jobbet tirsdag kveld for å finne årsaken til flystyrten i Furnes i Ringssker. De skal undersøke flyvraket, prate med vitner og hente ut informasjon om lufttrafikk og vær.