NRK Meny

Sjukefraværet ned i Østre Toten

Østre Toten har gjennom prosjektet "Tillit på Toten" klart å reduserer langtids - sjukefraværet i fem kommunale enheter med 17 prosent siden 2011, melder Toten Blad. Det totale sjukefrafæret er redusert med nesten en tredel. Prosjektleder Turid Fiskevold Sommerstad sier at det viktigste virkemiddelet har vært å skape trivsel og trygghet på arbeidsplassen.