NRK Meny
Normal

Sjokkert over ulvevedtak: – Vet de egentlig hva de har gjort?

Naturvernforbundet mener rovviltnemnda i Hedmark har presset gjennom et vedtak som gjør det mulig å skyte ulvetispa i Julussa-flokken. – At tispa kan bli skutt var ikke et tema på møtet, sier rovviltnemda.

Julussa-tispa bedøvet

Rovviltnemda hadde ikke Julussa-tispa som tema på møtet, noe Naturvernforbundet reagerer sterkt på. Dette er tispa bedøvet i 2011.

Foto: Kari Toft

Da rovviltnemnda for Oslo, Akershus og Østfold og rovviltnemnda i Hedmark hadde møte om lisensjakta den 13. august, ble det avgjort at jaktavgrensningene, altså buffersona, inn mot ulvesona i Hedmark skal fjernes fra 1. januar 2015.

Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet

Arnodd Håpnes er fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet.

Foto: Elin Martinsen / NRK

Det betyr i praksis at nemnda åpner for å skyte det som omtales som den genetisk mest viktige alfatispa i Norge, hevder Naturvernforbundet.

– Det er en skandale om dette vedtaket ikke oppheves. Det er en skandale i seg selv at nemndene gjorde et slikt ekstremt vedtak, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Det skal ha vært Tone Coucheron, som sitter i rovviltnemnda i Hedmark, som la fram forslaget over bordet og fikk det vedtatt.

– Jeg tviler på at medlemmene i rovviltnemnda visste hva de var med på å vedta, tordner Håpnes.

Snakket ikke om det

Lederen i rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, Siv Jacobsen, sier at det de har vedtatt, er at jaktgrensa skal fjernes halvveis inn i lisensjakta, hvis ikke kvota på fem ulver er tatt ut til da.

At det gjør det mulig å skyte ulvene i Julussaflokken ble ikke diskutert.

– Nei, det Naturvernforbundet tar opp nå, var ikke et tema i diskusjonen, sier Siv Jacobsen.

– Betyr det at Naturvernforbundet har rett i at dere ikke visste hva dere vedtok?

– Vi har jo hørt om dette viktige reviret før, men det var ikke et tema i det forslaget som Hedmark kom med, og som vi tok til følge, svarer Siv Jacobsen.

Ikke greit

Hun sier nå at det ikke er greit å skyte ulvetispa i Julussaflokken.

– Det er ikke greit. Vi skal jo ivareta viktig genetisk materiale. Så det er en vurdering vi må gjøre når vi skal avgjøre om klagen skal tas til følge eller ikke, sier lederen i rovviltnemnda.

Hun regner med at de vil få mer detaljert informasjon om eventuelt uheldige konsekvenser i klagebehandlingen.

– Så når dere får konsekvensene lagt fram for dere i klagen, så er det godt mulig at dere vil endre vedtaket?

– Jeg tenker at det er veldig viktig å belyse det og ha alle fakta på bordet. Hva nemndene til slutt velger å gjøre kan jeg ikke forskuttere, sier Siv Jacobsen.

Ikke et mål

Arnfinn Nergård

Arnfinn Nergård mener den andre rovviltnemda vet hva de har vedtatt.

Foto: Hedmark fylkeskommune

Lederen i rovviltnemda i Hedmark, Arnfinn Nergård, er fullstendig klar over at vedtaket gjør det mulig å skyte Julussa-ulvene. Men han sier det ikke er hensikten.

– Vi satte datoen for å utvide jaktområdet til 1. januar fordi det med all sannsynlighet er sporsnø på den tiden. Da er det lettere å vite hvilken ulv man jakter på og unngå å ta ut Julussa-ulven, sier Nergård.

At nemnda i Oslo, Akershus og Østfold ikke skulle være klar over konsekvensene av vedtaket avviser han.

– Det var et forslag som ble diskutert. Og jeg har da tiltro til at de som sitter i den nemda vet hva de stemmer over, sier Arnfinn Nergård.

Vedtaket strider mot alt

Naturvernforbundet har klaget både på vedtaket om å fjerne jaktavgrensningen (buffersona) og på vedtaket om at det kan skytes fem ulver under lisensjakta, noe de mener er kritisk mange.

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet er ikke nådig i sin kritikk av rovviltnemndene og det vedtaket de gjorde den 13. august. Han mener dette strider mot Stortingets rovdyrforlik og betegner vedtaket som særdeles dårlig naturforvaltning.

– Dette er ikke et uhell, men et bevisst vedtak for å ødelegge en av de tre ynglende ulveflokkene vi har i Norge, sier Håpnes.

Les også:

Genetisk viktigst i Norge

ulv

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet mener rovdyrnemdene har gjort et bevisst vedtak som kan ødelegge en av de tre ynglende ulveflokkene i Norge.

Foto: Franck Delhomme / Franck Delhomme

Naturvernforbundet påpeker at det ikke er noen faglige vurderinger eller argumenter i vedtaket. Det sier ikke noe om hvordan man skal sikre at alfaparet eller flokken i Julussa ikke blir skutt under jakta.

– Dette viser hvor kunnskapsløs rovdyrforvaltninga kan bli, når det er politikere som sitter og gjør politiske vedtak og som ikke har god nok faglig kunnskap, sier Arnodd Håpnes.

Han mener det blir særlig ille når det kommer forslag over bordet fra den ene nemda som den andre nemda ikke har fått tid til å sette seg inn i.

– Da blir sånne vedtak fullstendig absurde og det får en konsekvens som kan føre til at vi mister den ene av de tre ynglingene av ulv som vi har i Norge.

Naturvernforbundet understreker at Julussatispa er det genetisk viktigste individet av ulv i Norge som er etablert i et revir.

Les også: