Sjekker ut to lærere

To barneskoler i Jevnaker er med i et nasjonalt prosjekt der hensikten er å undersøke hvor mye lærertettheten betyr for kvaliteten på undervisningen. Skolene har fått ekstra midler til å ansette en ekstra lærer slik at det blir klasser der det er to lærere samtidig. Gjennom fire år skal man da sjekke om det går bedre med disse klassene enn de andre.