Sintef Raufoss blir nasjonal motor: – Fantastisk

I forslaget til statsbudsjett for 2018 vil regjeringen gjøre kompetansesenteret SINTEF Raufoss Manufacturing til en nasjonal motor for omstilling og produksjonsutvikling.

Metallprinter

Metallprinter hos SINTEF Raufoss. De får nå en rolle som nasjonal motor for utvikling av vareproduksjon.

Foto: Elias Berntsen / NRK

Bevilgningene til landets industriklynger økes med til sammen 15 millioner kroner. I dette selskapet er SINTEF Raufoss spesielt nevnt.

– Meget bra. Det er vi veldig glad for. Det er en bekreftelse på at det vi har jobbet med de siste årene har virket, sier administrerende direktør Svein Terje Strandlie.

De har jobbet bevisst for å posisjonere Raufoss-industrien og NCE-klynga som en motor for vareproduserende industri nasjonalt, og det har de altså oppnådd.

Vil utvikle nye arbeidsplasser

Bevilgningen som foreslås over statsbudsjettet og posisjonen SINTEF Raufoss Manufacturing nå kan få, betyr mye.

– Vi kan videreutvikle teknologibasen og forske mer på relevant teknologi som digitalisering, videre automatisering, kompetanseheving, og ikke minst det grønne skiftet, for å understøtte Innlands-industrien, sier Strandlie.

– Dette vil gi rom for å utvikle arbeidsplasser i nye næringer i Innlandet, sier han.

Må erstatte oljearbeidsplassene

I tillegg foreslår regjeringa 4,3 milliarder mer til næringsretta forskning og innovasjon enn forrige periode.

Svein Terje Strandlie viser til at Norge har tapt 60.000 arbeidsplasser i oljesektoren. Hver og en av de arbeidsplassene tjente inn mer til fellesskapet enn tradisjonell industri gjør, så hvis det skal erstattes med vareproduksjon, så må virkemidlene være offensive og virkningsfulle.

– Det som nevnes i statsbudsjettet er et veldig viktig skritt i den retningen, sier Standlie.

– Hvis vi nå er dyktige og heldige, og får en rolle som en nasjonal katapult for vareproduksjon, så tror jeg vi skal se stor utvikling ganske fort.

Les også: