NRK Meny
Normal

Søster til underslagssiktet satt i styret: – Jeg ble fortalt at han hadde lagt alle kort på bordet

Søsteren til mannen som er siktet for å ha underslått til sammen 20,9 millioner kroner fra Hadeland Energi og Hadeland og Ringerike Bredbånd satt i styret i energiselskapet da han ble ansatt. Hun er sjokkert over beløpet.

Hadeland Energi

KREVENDE SAK: Søsteren til mannen som er siktet for underslag i HE og HRB sier saken er krevende for familien, og at hun blir berørt både som søster og som tidligere styremedlem i HE.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Det er vanskelig å forstå hvorfor han har gjort det han har gjort, og hvordan.

Søster til underslagsiktet

I 2009 ble mannen, som er siktet for å ha underslått til sammen 20,9 millioner kroner fra Hadeland og Ringerike Bredbånd (HRB) og Hadeland Energi (HE), ansatt som medarbeider i økonomiavdelingen i energiselskapet.

Mannen i 40-årene er tidligere dømt til fengsel for to tilfeller av økonomisk kriminalitet. Til sammen har han måttet sone tre år og tre måneder i fengsel.

Søsteren til den underslagssiktede satt i styret i Hadeland Energi da broren ble ansatt. Hun sier hun ikke visste hva administrasjonen i selskapet ble gjort oppmerksom på med hensyn til hans tidligere dommer.

Fortalte om en av dommene

Tidligere denne uken ble granskingsrapporten av Hadeland Energi lagt frem. Her kommer det frem at mannen i 40-årene ble kalt inn til intervju på en stilling i administrasjonen i november 2009.

Under intervjuet fortalte han at han hadde blitt domfelt én gang for en «momssak» på begynnelsen av 2000-tallet. Han ga uttrykk for at dommen var et tilbakelagt stadium og at han snart var ferdig med å gjøre opp for seg i form av gjeldsnedbetaling.

Mannen i 40-årene ble dømt til to år og to måneders fengsel i 2004 for å ha urettmessig fått utbetalt vel 3 millioner kroner fra skattemyndighetene i Oppland og Buskerud.

Men bare tre år tidligere ble han dømt til fem måneders ubetinget fengsel for å ha underslått 850 000 kroner fra en tidligere arbeidsgiver. Dette unnlot han å informere om under intervjuprosessen i Hadeland Energi.

På grunn av hans gode attester og referanser ble han vurdert som kvalifisert for stillingen, uten at det ble gjennomført en grundigere bakgrunnssjekk.

Visste ikke at broren hadde søkt på stillingen

Søsteren forklarer at hun var uvitende om at broren hadde søkt på stillingen i Hadeland Energi. Det var først under en uformell samtale med en ansatt i administrasjonen at hun fikk vite at broren hadde vært inne til intervju.

– Jeg ble fortalt at han hadde lagt alle kortene på bordet under intervjuet. Min første tanke da var at jeg synes det var bra at han hadde vært ærlig. Det ble ikke noe mer snakk rundt dette i ettertid, forklarer søsteren.

Hun understreker at hun ikke har hatt noen som helst påvirkning på ansettelsen av broren.

I og med at det var snakk om en underordnet stilling var ikke styret involvert i ansettelsesprosessen, men ble orientert om at han hadde blitt ansatt under et styremøte.

Høyt forbruk

Petter Gottschalk

Petter Gottschalk, professor ved BI, sier søsteren til den underslagssiktede ikke hadde søsteren juridisk plikt til å varsle om sin bror mens hun var styremedlem i Hadeland Energi.

Foto: Nicolas Tourrenc

Underslaget i Hadeland Energi og Hadeland og Ringerike Bredbånd ble oppdaget ved en tilfeldighet etter politiet i Romerike mottok en anmeldelse fra Skatt Øst mot en bedrift i Akershus for brudd på skatt- og regnskapsloven.

Mannen i 40-årene hadde en ekstrajobb som regnskapsfører for dette firmaet. Ved nærmere etterforskning oppdaget politiet en rekke mistenkelige transaksjoner fra bredbåndsselskapets konto.

Politiet pågrep mannen og tok beslag i hans bolig, to hytter, samtlige bankkontoer, biler, vinsamling og eksklusiv konjakk. Ifølge politiet i Vestoppland hadde siktede et høyt personlig forbruk.

Søsteren sier hun ikke merket noe spesielt ved brorens forbruk så lenge hun satt i styret i Hadeland Energi.

– Slik jeg ser det nå i ettertid var det ikke noe spesielt ved forbruket hans før i 2013, når han gjorde store investeringer, opplyser hun.

– Ville varslet om jeg hadde fattet mistanke

Petter Gottschalk er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøgskolen BI, og har skrevet flere bøker om økonomisk kriminalitet. Han sier at den underslagssiktedes søster ikke har en juridisk plikt til å varsle om brorens kriminelle fortid, på grunn av deres slektsforhold.

Men han legger til at hun som styremedlem hadde en etisk og moralsk varslingsplikt for å forhindre en eventuell kriminell handling.

Søsteren er klar på at hun ville varslet styret i Hadeland Energi dersom hun hadde oppdaget noe mistenkelig i løpet av tiden hun satt som styremedlem.

– Men et mistenkelig høyt forbruk ville jeg ikke automatisk koblet til arbeidsgiver, i og med at han drev med noe privat regnskapsarbeid utover dette. Det naturlige da ville vært å melde dette for politiet, sier hun.

– Vanskelig å fatte at det har vært mulig

Da det ble kjent at broren var siktet for å ha underslått 20,9 millioner kom det som et sjokk på søsteren.

– Det som sjokkerte mest var det enorme beløpet. Det er vanskelig å fatte at det har vært mulig. Det er i tillegg vanskelig å forstå hvorfor han har gjort det han har gjort, og hvordan.

Saken har vært krevende, ikke bare for henne, men for hele familien. Men søsteren sier at uavhengig av hva broren har gjort er hun glad i ham, og at underslagssaken ikke vil endre på det.

Jeg mener man må komme til bunns i denne saken. Jeg er opptatt av åpenhet og at dette vil være en fordel.

Søster til underslagssiktet

Ønsker full åpenhet

I etterkant av underslaget har revisjons- og rådgivningsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PWC) gjennomført en gransking av Hadeland Energi og Hadeland og Ringerike Bredbånd, på bestilling fra begge selskapene.

I kjølvannet av at politiet i Vestoppland avsluttet sin etterforskning av saken i forrige uke ble det gitt innsyn i granskingsrapporten av Hadeland Energi. Men Hadeland og Ringerike Bredbånd holder granskingsrapporten tett til brystet, og vil ikke frigi denne nå.

Det har blant annet Rune Meier, gruppeleder for Høyre i kommunestyret i Gran, som er en av eierkommunene i Hadeland Energi, som igjen eier Hadeland og Ringerike bredbånd, reagert på.

– Vi snakker om et offentlig eid selskap, og det er et betydelig underslag i forhold til størrelsen på selskapet, og derfor er det viktig at allmennheten får innsyn i det, sa Meier til NRK tidligere denne uken.

Meier får støtte av søsteren til den underslagssiktede. Hun mener det vil være en fordel, om ikke en nødvendighet, at rapporten fra bredbåndsselskapet blir gjort kjent.

– Jeg mener man må komme til bunns i denne saken. Jeg er opptatt av åpenhet og mener det vil være en fordel. Å hemmeliggjøre rapporten tror jeg vil kunne skade bedriftens omdømme, avslutter søsteren.