NRK Meny
Normal

Sier ja til vindkraftverk i Trysil og Åmot

Olje- og energidepartementet gir grønt lys for utbygging av vindkraft i Trysil og Åmot, men sier nei til utbygging i Engerdal.

Vindkraft

FORNYBAR ENERGI: Raskiftet vindkraftverk vil kunne gi inntil 370 gigawattimer (GWh) fornybar kraftproduksjon i året. Det skal tilsvare årsforbruket til om lag 18 500 husstander. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Frank May / NTB scanpix

Ifølge en pressemelding fra departementets vil prosjektet "Raskiftet vindkraftverk" med tilhørende nettilknytning i kommunene Trysil og Åmot gi inntil 370 gigawattimer (GWh) fornybar kraftproduksjon i året. Det skal tilsvare årsforbruket til om lag 18 500 husstander.

– Gjennom plasseringen i innlandet, er Raskiftet vindkraftverk et nybrottsarbeid i norsk vindkraft nå som det er gitt endelig konsesjon. Jeg vil berømme Austri Vind for det arbeidet som er lagt ned i prosjektet, og har god tro på at dette vindkraftverket kan bli realisert, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Strid om vindkraftplanene

Både miljøvernere, Forsvaret og beboere og hytteeiere i området hadde påklaget det opprinnelige konsesjonsvedtaket fra NVE.

Departementet skriver at de i klagebehandlingen særlig har avveid hensynene til biologisk mangfold, landskap og friluftsliv. Departementet forutsetter også at Forsvarets interesser skal ivaretas i videre arbeid med vindkraftverket.

Det er satt vilkår om at vindkraftverket skal planlegges utstyrt med radarstyrt lysvarslingsanlegg, for å redusere negativ lyseksponering for bebyggelse i området.

Nei til utbygging i Engerdal

Departementet har også behandlet planene om det omstridte Kvitvola vindkraftverk i Engerdal, men havnet på at ikke gis konsesjon til denne utbyggingen.

«Departementet har i vurderingen lagt vekt på de store ulempene for naturmangfold, landskap og friluftsliv og de negative virkningene for kulturminner og kulturmiljø i tillegg til negative virkninger for reiselivsnæringen lokalt», skriver departementet i pressemeldingen.

– Gledelig

Naturvernforbundet er fornøyd med avgjørelsen fra departementet.

– Vi synes det er svært gledelig at konsesjonen til Kvitvola avslås av OED. Utbyggingen ville gitt for store konsekvenser for naturrikdommen i området samt for Kvitvolas særegne landskap, sier leder Lars Haltbrekken i en pressemelding.

Samtidig er de misfornøyd med at Raskiftet får konsesjon.

– Siden Kvitvola ikke bygges ut vil fylket samlet sett bli mindre belastet hevder OED, dermed kan Raskiftet bygges ut.

Misfornøyd

Ordfører Lars Erik Hyllvang er misfornøyd med avslaget, som ikke er i tråd med kommunestyrets holdning.

– Det blir viktig å diskutere måter Engerdal kan kompenseres på, når det ikke gis tillatelse til å benytte de ikke-vernede områdene i kommunen til næringsutvikling, skriver Hyllvang i en pressemelding.

Han legger også til at det er viktig at det har kommet en avklaring slik at alle vet hva man har å forholde seg til.