Normal

Settefiskprosjekt stoppes på grunn av for høy dødelighet

Fisk fra settefiskanlegg skulle gi økt fiskebestand i Glomma og Rena-elva. Men selv om tanken var god, ble resultatet et helt annet.

Settefiskprosjekt i Hedmark lagt på is fordi fiske dør

Settefiskprosjekt i Hedmark skrinlegges fordi fisken dør

Jon Museth

Jon Museth, forskningssjef ved NINA, Lillehammer.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Settefisken oppfører seg ikke som en villfisk. Når den blir sluppet ut i vassdragene etter å ha vokst opp i en kum på settefiskanlegget, virrer den mye rundt og er et lett bytte for gjedde og andre store rovfisker, forteller Jon Museth som er forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Lillehammer.

Tidlig på 90-tallet fikk kraftbransjen pålegg om å sette ut fisk som et avbøtende tiltak siden kraftanleggene i vassdragene gjorde det vanskeligere å være villfisk.

Målet var å opprettholde fiske i Glomma, men settefisken i elvene ble ingen suksess.

– Vi har akkurat konkludert i en rapport at fiskeutsettinger ikke bidrar til et bedre fiske. Så nå vet vi nok til å avslutte fiskesettingen og heller fokusere på å ta vare på den villfisken som er i vassdragene, sier Museth.

Må ta vare på villfisken

Fisketrapp

Fisketrapp er et av tiltakene som skal gjøre at fiskene kommer seg forbi kraftanleggene.

Museth forteller at med dagens kunnskap er det ikke overraskende at settefiskprosjektet ikke fungerte som ønsket, men at det ut ifra datidens kunnskap var et fornuftig forsøk.

Nå er det viktig å heller fokusere på villfisken som allerede finnes i vassdragene, slik at den overlever.

– Man bør blant annet bedre forholdene for naturlig gyting og skape mer skjul for ungfisken slik at de vokser opp.

Museth legger til at Glomma fortsatt er en attraktiv fiskeelv, men at den kan bli enda bedre.

Avslutter prosjektet

Det var Fylkesmannen som i sin tid påla kraftbransjen å sette ut fisk i elvene for å sikre en god fiskebestand.

De har også innsett at dette tiltaket ikke fungerte slik de ønsket.

Håkon Berg Sundet

Håkon Berg Sundet, rådgiver hos Fylkesmannen i Hedmark.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Nå har vi avsluttet utsettingspålegget i Søndre Rena, og vi vil gjøre det samme i Glomma. Med det kan vi øke fokuset på andre avbøtende tiltak som NINA og Høgskolen i Hedmark har påpekt i sine rapporter, sier Håkon Berg Sundet som er rådgiver hos Fylkesmannen i Hedmark.

Han forteller også at tiltak som å forbedre fiskepassasjer forbi anleggene og å skape flere skjulplasser for ungfisken er noe de vil se nærmere på for å få opp villfiskbestanden.

Berg Sundet har tro på at fiskebestanden vil bestå i Glomma.

– Jeg tror Glomma vil være en god elv for fiske i fremtiden. Vi må bare ha litt tålmodighet, men vi jobber hele tiden for å finne gode løsninger.