Historisk kommunestyre vedtok å ta imot flere flyktninger

Kommunestyret i Sel vil doble antall flyktninger som får komme til kommunen de neste tre årene. Det ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre i kveld.

Kommunestyremøte

Ordføreren og resten av kommunestyret i front, med tilhørere i salen i bakgrunnen.

Foto: Geir Røed / NRK

– Vi har bare gode erfaringer med å ta imot flyktninger her i Sel, og jeg føler at vi er godt forberedt på å ta imot flere. Vi har et godt apparat i kommunen og støtte fra lokalbefolkningen. Det er viktig å få flyktningene ut fra mottakene, sier ordfører i Sel, Dag Erik Pryhn.

Kommunestyremøte i Sel

Et enstemmig kommunestyre i Sel vedtok å ta imot flere flyktninger.

Foto: Geir Røed / NRK

Et enstemmig kommunestyre, fra Sv til Høyre, vedtok at kommunen skal ta imot flere flyktninger.

– Å ta imot flyktninger er et samfunnsansvar, og vi i Sel må ta vår del av ansvaret, sier Høyres Kåre B. Hansen.

Rådmannen i Sel har foreslått å bosette enda flere flyktninger enn det som ble vedtatt i dag etter 2016.

– Det må vi diskutere. Skal vi gjøre det, er det flere ordninger som må forbedres, som for eksempel språkopplæring, sier Pryhn.

Mange venter i flere år

På asylmottak rundt i landet sitter 5549 flyktninger som har fått oppholdstillatelse, men som ikke har fått en kommune de kan flytte til. Mange har ventet i flere år.

Bosetting av flyktninger er frivillig for kommunene, og bare 127 av landets kommuner tar imot det antallet flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har bedt dem om.


Sel blir nå en av disse. Kommunen i Nord-Gudbrandsdalen med snaut 6000 innbyggere skal ønske 30 nye flyktninger velkommen de neste tre åra, i tillegg til de som kommer på familiegjenforening.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har bedt kommunene om å bosette 30 000 flyktninger i perioden 2014–2016. Kommunene har sagt ja til snaut 18 000.

Ifølge tall fra IMDI har en kommune som Nord-Odal, som i likhet med Sel ble bedt om å bosette 30 flyktninger, kun sagt ja til seks nye innbyggere.

– Det er en tragisk situasjon og det er bare kommunene som kan gjøre noe med det. Disse menneskene fortjener noe annet enn et liv på vent, sa regiondirektør IMDI region øst, Farahnaz Bahrami, til NRK i mars.