NRK Meny
Normal

Seks personer siktet for vold mot barna sine

Foreldrene til de 11 somaliske barna fra Gjøvik som for to måneder siden ble tvangshentet av barnevernet, er alle siktet for vold mot barna sine. I tillegg er en av de seks foreldrene siktet for seksuelle overgrep mot ett av barna. Politiet frykter også at noen av barna kan bli utsatt for kjønnslemlestelse.

Barnerom

Barnerommet til noen av barna som ble tvangshentet. Foreldrene er siktet for vold mot barnasine, men nekter for dette.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

I slutten av mars hentet Barnevernet i Gjøvik 11 mindreårige barn fra tre norsk-somaliske familier i Gjøvik.

Foreldrene ble mistenkt for og er nå siktet for vold mot barna. En far og to mødre satt varetektsfengslet til 15. april. En av fedrene har stukket av. Han er også siktet for seksuelt overgrep mot en av de andre familienes datter.

Nekter for å ha slått barna

Ingen av de voksne får se barna sine. Barna er plassert i beredskapshjem inntil videre. Alle de seks siktede i saken er i nær familie med hverandre. De forstår ikke hvorfor barnevernet tok barna deres.

– Jeg har ikke slått mine tre barn, og jeg vil ikke omskjære min datter. Det er veldig dårlig at de tok barna fra oss. De tok dem uten varsel. Vi vet ikke hvorfor de tok barna fra oss, sier en av de siktede fedrene i saken.

Han er siktet for vold mot sine tre barn som er fra to til fem år. Politiet vil si svært lite om saken, men bekrefter at det er snakk om vold mot barna.

– Det er snakk om alvorlig vold mot barn, sier leder for påtaleavdelingen ved Vestoppland politidistrikt, Linn Hilde Fosso.

Det er også det eneste hun vil si.

Se TV-reportasje om saken:

Video Siktet for vold mot egne barn

Siktet for vold mot egne barn

Undersøkt på sjukehus

I kjennelsen fra det siste fengslingsmøtet for tre av foreldrene går det fram at lagmannsretten mener det er skjellig grunn til mistanke om at det er begått en eller annen form for vold mot barna. Av kjennelsen går det også fram at barna er undersøkt på sjukehus.

Med bistand fra KRIPOS jobber sju etterforskere og to jurister i Vest-Oppland med saken.

– I saker der barn er involvert så er det alltid viktig at vi har god kvalitet på saken. Utfallet av saker der barn er involvert kan få store konsekvenser uansett utfall. Dermed må vi sikre at saken får et riktig utfall. Det gjør vi ved å styrke kvalitetsledet. Derfor setter vi de beste folkene og flere jurister på saken, sier Fosso.

Politiet mener at to av de somaliske foreldrene, en far i en familien og en mor i en annen, i tillegg til å ha brukt vold mot sine egne barn også har brukt vold mot barna i den tredje familien.

Siktet for seksuell handling

Men politiet har ennå ikke siktet dem for det. Mannen i en av familien er også siktet for å ha begått en seksuell handling mot et barn i en av de andre familiene. Han er ennå ikke funnet av politiet.

I lagmannsrettens kjennelse fra siste fengslingsmøte går det fram at politiet frykter at moren i en av familiene kan komme til å sende barna sine ut av landet. Det står også at «Det er fare for omskjæring av barna». Men dette vil politiet overhodet ikke gå inn på.

– Det vil jeg ikke kommentere. Jeg vil ikke gå inn på detaljer. Vi vil ha ro i saken til vi får avklart hva slags faktum vi kan legge til grunn.

En av de somalske mødrene som er siktet benekter at hun vil omskjære sin datter.

– Jeg ble omskjært, og jeg vil ikke omskjære min datter. Det skaper mange problemer for jenta gjennom livet, det har jeg selv opplevd, sier kvinnen som har blitt fratatt sine tre barn.

Barna har vært og skal i nye dommeravhør. Påtaleansvarlig Linn Hilde Fosso sier politiet regner med å være ferdige med etterforskningen før sommeren.