Normal

Se fylkesmannens første tale

Christl Kvam ble møtt med stående applaus av de ansatte, da hun stilte til sin aller første dag i jobben som fylkesmann i Oppland.

Første dagen på jobben for Christl Kvam som ny fylkesmann i Oppland.

OPPLANDSSAMFUNNET: – Jeg tror de ansatte kommer til å oppleve at jeg er tydelig og opptatt av opplandssamfunnet mest av alt, sa blant annet fylkesmann Christl Kvam til de ansatte hos Fylkesmannen i Oppland mandag.

– Jeg har aldri begynt i en jobb før der folk har reist seg og klappet for meg på denne måten. Tusen takk skal dere ha for en varm velkomst, sa Christl Kvam.

I kantina i Statens hus i Lillehammer møtte hun mange av de ca. 150 ansatte i embetet og fortalte at hun både hadde gruet seg og gledet seg til denne dagen.

– Jeg har ikke tenkt å komme med noen programerklæring. Det tror jeg er det dummeste man gjør. Men jeg har lyst til å si én ting, og det er at ambisjonen min det er jo at jeg i denne tiden her skal klare å bli bedre kjent med dere, bli bedre kjent med fagområdene og med oppdraget, sa Kvam.

Fylkesmann Christl Kvam holder sin første tale til de ansatte.

INGEN PROMGRAMERKLÆRING: – Jeg har ikke tenkt å komme med noen programerklæring. Det tror jeg er det dummeste man gjør, sa fylkesmann Christl Kvam til de ansatte ved Statens hus på Lillehammer.

Foto: Kristina Skamsar / NRK

Opptatt av Oppland

Den nye fylkesmannen beskriver seg selv som en nysgjerrig og engasjert sjef som er opptatt av å lære.

– Og så tror jeg de ansatte kommer til å oppleve at jeg er tydelig og opptatt av opplandssamfunnet mest av alt. Vi har våre utfordringer og vi har en jobb å gjøre, sier Kvam til NRK.

Heller ikke til NRK vil hun komme med noen programerklæring for jobben hun skal gjøre.

– Jeg kan vel si at vi har et oppdragsbrev som vi får fra 11 departementer og direktorater. Og vi har noen politiske prosjekter som har høy prioritet hos dagens regjering, sånn som kommunereformen for eksempel, sier hun.

Siviløkonom og sauebonde

Kvam er utdannet sykepleier og siviløkonom og har innehatt flere lederstillinger. Hun driver også gard hjemme på Biri.

– Jeg har 100 vinterfôra søyer, tre unger, to bikkjer og en mann - i den rekkefølgen. Så jeg har ingen fritidsproblemer, forteller Kvam.

I november 2014 ble Christl Kvam utnevnt som ny Fylkesmann i Oppland. Hun overtar jobben etter Kristin Hille Valla.

Christl Kvam kommer fra jobben som regiondirektør i Innlandet. Nå tar hun fatt på det seks år lange embetet som fylkesmann i Oppland.

NRK snakket med Kvam hjemme ved peisen på Biri like før jul, der hun blant annet snakket om den nye jobben. Klippet kan du se her:

Kommende fylkesmann i Oppland, Christl Kvam, hjemme foran peisen den dagen hun offisielt fikk jobben.

Terje Gording Hong i samtale med Christl Kvam.