Fylkesmann Sigbjørn Johnsen: Foreslår ingen kommunesammenslåinger

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen respekterer kommunenes motstand mot kommunesammenslåing og foreslår ingen sammenslåinger av kommuner i Hedmark nå. Se hele presentasjonen her.

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen respekterer kommunenes motstand mot kommunesammenslåing og foreslår ingen sammenslåinger av kommuner i Hedmark nå.

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen foreslår ingen kommunesammenslåinger.

Regjeringas ønske om kommunesammenslåing har falt i dårlig ord i Hedmark. 19 av 22 kommuner har sagt nei. Den siste spikeren i sammenslåingskista var at det ble nei til sammenslåing i en folkeavstemning i Odals-kommunene.

Mer forsiktig

Fylkesmann Sigurd Tremoen i Oppland mener at antallet kommuner bør mer enn halveres, til ti. Fylkesmann Sigbjørn Johnsen går ikke til det samme skrittet etter stor motstand fra mange kommuner.

Les: Anbefaler åtte til ti kommuner i Oppland

Motstanden mot sammenslåing har vært stor i Hedmark:

  • Det har vært avholdt folkeavstemming i fire kommuner, Løten, Os, Nord-Odal og Sør-Odal. Det ble nei i alle.
  • I de andre kommunene ble det holdt innbyggerhøringer. Her ble det ja i Hamar, Kongsvinger, Sør-Odal, Grue, Åsnes og Våler.
  • Det ble ja i tre av 22 kommunestyret til sammenslåing.. Åsnes, Kongsvinger og Hamar.

– Vi har lagt vekt på kommunenes egne vedtak og den kunnskapen Fylkesmannen har, sa Johnsen.

– Vi foreslår ikke å slå sammen kommuner i Hedmark nå. Vi viser kommunenes vedtak respekt. Det er kun Stortinget som kan slå sammn kommuner med tvang, sa Johnsen.

Har har likevel gjort noen vurderinger:

Hedmarken: Kommunene klarer seg sjøl, men Løten vil trolig trenge mer samarbeid på tjenester.

Glåmdalen: Utviklingspotensialet stort med større og sterkere kommuner. Grue har store utfordringer, og bør bli med i en ny Solør-kommune eller Kongsvinger over tid.

–Men dette må kommunen sjøl gjøre seg opp en mening om, sier Johnsen.

Men en storkommune på Hedemarken kunne blitt en ledene kommune i Norge med enorm kraft dersom de slo seg sammen, sa Johnsen.

Sør-Østerdal:

Fylkesmannen mener Engerdal på sikt bør danne en ny kommune med Trysil. Stor-Elvdal er avhengig av økt interkommunalt samarbeid eller sammenslåing. På sikt mener han også at Elverum og Åmot bør slå seg sammen etter hvert. Han viser til både Forsvaret og Høgskolen som felles for disse kommunene.

Nord-Østerdal:

En mulig framtidig løsning er at Tynset, Tolga og Alvdal slår seg sammen og samarbeider med Rendalen og Folldal, mener Johnsen.

Han mener Tynset må ta på seg en lederrolle her. Os må se mot Røros.

- Mer utålmodige

Sigbjørn Johnsen foreslår ikke sammenslåinger, men etterlyser mer utålmodighet og at det blir satt fart på ting.

– Men dette er opp til Stortinget eller kommunene sjøl å bestemme.

Han mener at Tynset må ta på seg en lederrolle her.