NRK Meny
Normal

Se dronebilder fra Nybergsund

Flere innbyggere i Trysil har rømt husene sine i flommen, og noen familier må bruke båt når de skal hjemmefra. Både innbyggere og bedrifter sliter med kostbare vannskader.

Flom i Nybergsund

SE VIDEO: Dronevideo viser at store deler av Nybergsund er rammet av de enorme vannmassene. NRK Luftfoto.

I helgen har flere innbyggere i Trysil blitt nødt til å flytte fra husene sine på grunn av oversvømte veier og kjellere.

Spesielt i Nybergsund har mange familier blir rammet av vannmassene. Ferske bilder fra droner – førerløst fly til fotografering – viser at store deler av Nybergsund er rammet av de enorme vannmassene.

Kjelleren til Linn Nygård og Atle Heggbrenna i Nybergsund i Trysil er nesten helt fylt med vann. Det er bare rundt 10 centimeter fra vannet i kjelleren og opp til første etasje.

– Det vil nok ikke ta så lang tid før vannet kommer opp til gulvet i første etasje heller. Det stiger stadig, sier Heggbrenna.

Trysling Bjørn Lutnes hadde 25 centimeter vann i kjelleren søndag, og håper vannstanden ikke blir like høy som under storflommen i 1995, da vannet sto 1,26 meter opp i kjelleren.

Ifølge ordfører i Trysil, Ole Martin Norderhaug, er mange rammet av flommen i Nybergsund. Området ligger utsatt til nær Trysilelva, og det er ikke gjort noen flomforebyggende tiltak der.

– Det ser ut til at vi passerer en 50-årsflom med de følger det får for veier, bygninger og kjellere. Det blir en utfordring for kommunen, som må planlegge nye kjøreruter for hjemmesykepleien, transport av syke og eventuelt hjelpe til med evakuering.

24 millioner kroner er brukt til forebyggende tiltak for å sikre Trysil sentrum mot flom. 19 av millionene er brukt til en flomvoll. Ordfører Norderhaug ønsker seg tilskudd til en flomvoll i Nybergsund også.