– Fylkesrådet må oppheve Scan4News-garantien

I den omstridte garanti-saken ble seks millioner kroner bevilget til en bedrift i Hamar. Disse var øremerket til utvikling av de mindre sentrale delene av Hedmark. – Dette er blodig urettferdig, sier Senterpartiets Ole Gustav Narud.

Ole Gustav Narud

– Jeg har veldig vanskelig for å forstå at saksfremleggingen og vedtaket i denne saken ansees som godt nok når tre personer må gå av, sier Ole Gustav Narud (Sp)

Fylkestingsmøte

Tidligere ordfører i Åmot, Ole Gustav Narud, mener fylkestinget i Hedmark må omgjøre vedtaket om å gi seks millioner i støtte til Scan4News.

Foto: Per Magnussen / NRK

Den avgåtte fylkesråd Eva Arnseth garanterte for 6 millioner i støtte til Hamar-bedriften Scan4News, penger som egentlig skulle brukes til utvikling av de mindre sentrale distriktene i Hedmark.

Senterpartiets Ole Gustav Narud, tidligere ordfører i Åmot, mener det er feil å bruke distriktsmidler for å finansiere et prosjekt i en Hamar-bedrift:

– Her er det mange og antakelig bedre prosjekter som ikke blir vurdert fordi noen få personer har kommet frem til at dette prosjektet skal prioriteres foran alle andre, sier Narud.

Tildelinga av de fylkeskommunale kronene har fått to fylkesråder og en fylkessjef til å gå. Men det er ikke nok ifølge Narud. Han mener politikerne også må gjøre om vedtaket for at pengene kan brukes der de er ment å brukes:

– Dette er midler som staten har bevilget til Fylkesrådet for å legge til rette for næringsutvikling og økt bosetting distriktene i Hedmark hvor det er størst behov. Hamar hører ikke hjemme i denne kategorien, påpeker Narud.

– Vedtaket kan svekke distriktspolitikken i Hedmark

Dag-Henrik Sandbakken

– Dersom tre eller flere fylkestingsrepresentanter klager på et vedtak må Fylkesmannen gjennomføre en lovlighetskontroll av dette vedtaket, informerer statssekretær i kommunal og regionaldepartementet, Dag-Henrik Sandbakken.

Foto: Nancy Bundt

Fylkesrådet i Hedmark vil bruke penger som blir bevilget av staten til regional utvikling i distriktene for å støtte en Hamar-bedrift. Dette kan føre til lavere tilskudd til distriktene neste år.

– Selv om tildelingen av disse midlene er Fylkesrådets oppgave, er det klare retningslinjer for hva de skal brukes til. Hvis midlene blir brukt til andre formål enn de er ment, tar vi det opp med Fylkeskommunen. Dersom det gjentar seg, trekkes tilsvarende beløp fra på neste års bevilgninger, opplyser statssekretær i kommunal og regionaldepartementet, Dag-Henrik Sandbakken.

Tidligere ordfører i Åmot mener vedtaket om å gi seks millioner kroner i støtte til Scan4News må omgjøres for å ikke svekke distriktspolitikken.

– Dette betyr at muligheten for å bedrive god distriktspolitikk blir svekket fordi man her har bestemt at man vil bruke midler på helt andre forhold. Ressurser som kan være avgjørende for utvikling i mindre kommuner, sier Narud.

Må vurdere habiliteten til de som innvilget garantien

Utdrag fra e-post i pengegarantisaken i Hedmark fylkeskommune

To fylkesråder og en fylkessjef har sagt fra seg sine verv etter at fylkesråd Eva Arnseth garanterte å gi prosjektet INFUSE seks millioner kroner i støtte, uten å ha fullmakt til dette.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Ole Gustav Narud mener det nye fylkesrådet i Hedmark må behandle garantisaken på nytt

– Jeg har veldig vanskelig for å forstå at saksfremleggingen og vedtaket i denne saken ansees som godt nok når tre personer må gå av. Fylkesrådet må vurdere om de som fattet vedtaket var inhabile, sier Narud.

– Hvis tre eller flere representanter fra fylkestinget mener det har blitt gjort saksbehandlingsfeil, eller andre ting som gjør at vedtaket bør gjøres om må Fylkesmannen lovkontrollere vedtaket, informerer Dag-Henrik Sandbakken.

21. mai skal det velges nytt fylkesråd i et ekstraordinært fylkesting i Hedmark.