Sammen om en tryggere by

Kongsvinger skal bli en tryggere og mer attraktiv by. Det er målet når politiet, kommunen og handelsstanden nå skal samarbeide tettere om forebyggende arbeid.

Kongssenteret i Kongsvinger

HANDELSTANDEN ER VIKTIG: Handelstanden er en viktig samarbeidspartner i det forebyggende arbeidet.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Arbeidet skal først å fremst rette seg mot unge for å forebygge rusmisbruk, nasking og annen kriminalitet.

Kjøpesentrene viktig

For å fange opp de unge på et tidlig tidspunkt, spiller handelsstanden en viktig rolle i prosjektet "Sammen for et tryggere Kongsvinger".

– Årsaken til det, er at det ofte er på kjøpesentrene og i gatene at nye grupperinger blir synlig først. Det kan være nye rusmisbrukere eller veldig unge personer som er mye å se i gatebilde uten voksne, sier Tor Inge With, SLT-koordinator i Kongsvinger kommune.

Kongsvinger kommune skal sammen med politiet og handelsstanden jobbe for å forebygge kriminalitet gjennom et prosjektet.


– Nøkkelen til å lykkes med det forebyggende arbeidet, er samarbeid. Vi har et godt samarbeid fra før, men dette prosjektet vil gjøre kontakten tettere. Målet er å komme inn i situasjosjonene før de egentlig oppstår, sier Terje Didriksen, som er politistasjonssjef ved Kongsvinger politistasjon.

Terje Didriksen

VIKTIG: Politistasjonssjef i Kongsvinger, Terje Didriksen, mener samarbeid er viktig for å lykkes med forebyggende arbeid.

Foto: Vera Wold / NRK

Vil være med

– For oss er det viktig å forene gode krefter i byen og fokusere på kriminalitetsforebyggende tiltak. Vi vil gjerne bidra, sier Lasse Ellingsen ved Kongssenteret i Kongsvinger.

Ideen og konseptet til prosjektet er hentet fra Sarpsborg der de har holdt på i flere år med dette.

– Vi har god erfaring. Det som kanskje er det mest unike med dette er at konkurrerende næring samarbeider. Et eksempel på det kan være at de advarer hverandre mot det som kan være mobilevinningskriminelle. I tillegg til at de samarbeider tett med både kommunen og politiet, sier Tone Faale, SLT-koordinator i Sarpsborg kommune.

Flere kommuner har kommet til Sarpsborg for å få råd og ideer til lignende prosjekter:

– Jeg er stolt av det samarbeidet vi har. Det har vist seg å være nyttig og viktig, sier Faale.

Prosjektet i Kongsvinger er helt i startgropa, men With i kommunen har tro på å få til et samarbeid som kan vare.

– Selv om vi foreløpig ikke har kommet så langt i arbeidet, har vi tro på at vi skal få til et permanent samarbeid for framtida, slik som i Sarpsborg, sier With.