Samler seg for å redde Staur

STANGE (NRK): Politikerne i Stange samler seg for å redde Staur gård. – Lite klok beslutning å selge til private, sier ordføreren.

Staur Gård

SKAL SELGES: Landbruksminister Jon Georg Dale mener ikke Staten lenger skal eie Staur gård i Stange.

Foto: Mats Sparby / NRK

– Dette er en gård og en eiendom med så mange kvaliteter, at fellesskapet bør få ta del i det, sier Nils A. Røhne.

Nils A. Røhne

Ordfører Nils A. Røhne vil at Staten skal fortsette å eie Staur.

Foto: Eline Håkonsen/Caroline Jensen

Arbeiderparti-ordføreren i Stange kommune titter utover Mjøsa fra hagen på Staur gård. I dag er det staten som eier gården. Den fungerer som representasjonsbolig, gjestegård og det drives forsøksvirksomhet innenfor jord- og landbruk. Landbruksdepartementet ønsker imidlertid å selge eiendommen.

– Men det mener vi er feil. Så vi har satt i gang en tverrpolitisk aksjon for å vise at dette er en lite klok beslutning, sier ordføreren.

Høyre og Frp er ikke med på aksjonen.

– Viktig forskningsarena

Gården har ligget i hellinga ned må Mjøsa i mange hundre år. Den er et godt eksempel på de mange storgårdene som ligger rundt innsjøen. Det er mange bygg på gården og matjorda sørger for gode vekstvilkår. Det er noen av grunnene til at det har vokst opp en forskningsstasjon her.

– Det er veldig usikkert hvordan denne forsøksdrifta kan føres videre med private eiere, sier Venstres Erik Ringnes.

Graminor bruker gården til å utvikle nye plantesorter innenfor jord- og hagebruk. Tyr bruker gården som base for sitt avlsarbeid på okser og kjøttfe.

– Dette er forskning som er viktig for norsk landbruk, sier ordfører Røhne.

Okseakusjon på Staur

Landets beste avlsokser auksjoneres hvert år bort på Staur gård.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Viser fram området

– Den norske stat burde ta seg råd til å eie en representasjonsgård, sier Aasa Gjestvang.

Hun representerer Senterpartiet i fylkesrådet i Hedmark, i tillegg til å være aktiv politiker i hjemkommunen Stange.

– Jeg bruker Staur mye. Dette er et viktig utstillingsvindu når vi har gjester fra andre land, og det er et fint sted å være når vi har hjemlige gjester, sier hun.

De tre politikerne trekker fram mange av gårdens særegenheter, som plasseringen, den arkitekttegnede låven og de fredede byggene. De vet at de har Både Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum og Arbeiderpartiets Knut Storberget på sin side, men tallene er imot dem.

Stangepolitikere vandrer i Hagen på Staur gård

Stangepolitikerne protesterer mot salg av Staur gård. Her vandrer de i den fredede hagen.

Foto: Mats Sparby / NRK

Røde tall

Staten har eid gården siden 1960, men en slik gård trenger vedlikehold og gjestegårdsvirksomheten tjener ikke inn nok. Tallene i regnskapet er røde.

– Og siden det er en stor bygningsmasse, må det gjøres investeringer, sier Ringnes.

De gir allikevel ikke opp kampen og har etablert kontakt med Stortinget. Saken skal drøftes der i desember.

– Jeg håper virkelig ikke at salget blir en realitet. Og uansett fortjener ikke gården at salget drukner i budsjettkaoset. Vi skal tale dens sak, sier ordfører Røhne.