Sa hun var mamma - mistet jobben

Åmot kommune må betale en kvinne 300.000 kroner i oppreisning, etter at de trakk tilbake et jobbtilbud hun hadde fått.

 

 

 

33 år gamle Inger Helen Austjore Bull søkte jobb i kommunen mens hun var i permisjon. Hun fikk jobben. Men da Åmot kommune oppdaget at det var igjen et halvt år av fødselspermisjonen hennes, trakk de tilbake jobbtilbudet. Dagbladet skriver at hun etter en årelang kamp sitter hun nå igjen med 300.000 kroner og pendler 14 mil daglig til en annen jobb.

Dagbladet skriver at det var Austjore Bull sjøl som gjorde kommunen oppmerksom på permisjonen. Hun hadde lagt ved papirer om at hun var i fødselspermisjon, men kommunen hadde i følge Dagbladet ikke tatt seg bryet med å sjekke det.

Jobben midt i blinken

Inger Helen Austjore Bull og hennes familie flyttet til Åmot kommune fordi mannen hennes hadde fått jobb der. Hun hadde da fødselspermisjon fra en annen stilling. Men som hun sier: - Det er ingen regel som sier at man ikke kan søke på jobber sjøl om man har permisjon.

Derfor søkte hun en stilling som prosjektleder i Åmot kommune. Som en av 12 søkere ble hun  innkalt til intervju. Noen dager senere fikk hun jobbtilbudet. Hun sier til Dagbledet at hun ble utrolig glad. Jobben var midt i blinken!

Trakk jobbtilbudet

Men så begynte ting å skje. Til Dagbladet forteller Austjore Bull:

- Først sa det det var i orden, men like etterpå trakk de jobbtilbudet tilbake. Jeg visste ikke om jeg skulle le eller grine.

Hun forsøkte å få til en løsning likevel. Blant annet tilbød hun seg å ha hjemmekontor, men kommunen sa nei. Da hun ikke kom noen vei, tok hun kontakt med Utdanningforbundet og Likestillingsombudet. Hun fikk til slutt medhold i Klagenemda for likestilling.

Pendler 14 mil

Austjore Bull sier til Dagbladet at saken har kostet henne mye, også i kroner og øre. Hun har regnet ut at hun har tapt to millioner kroner i arbeidsinntekt og opparbeidet pensjonspoeng. Hun har søkt flere andre jobber i kommunen, men har fått avslag på alt. Nå penger hun 14 mil hver dag til en annen jobb.

Hun sier til Dagbladet at hun likevel er glad hun vant fram med saken.

Rådmannen i Åmot, Arne Druglimo, sier til Dagbladet at de har lært av saken. - Vi har forandret på rutinene våre, slik at vi skal unngå å komme i slike situasjoner i framtida, sier rådmannen.