Så høy blir kulverten

I dag ble et seil heist 6 meter opp i lufta ved mjøskanten i Hamar for å vise hvor høy jernbanen og kulverten faktisk blir mellom byen og Mjøsa.

I dag ble et seil heist 6 meter opp i lufta i Hamar for å illustrere hvor høy en jernbanekulvert ute i Mjøsa vil bli.

Aksjonen Nåelleraldri heiste i dag et seil seks meter opp i lufta for å vise dimensjonene på togkulverten som Jernbaneverket vil bygge ute i Mjøsa.

Jernbaneverket vil bygge det nye dobbeltsporet langs trasé vest, med kulvert ute i Mjøsa. Utenfor Strandgata i Hamar sentrum vil kulverten rage cirka 7,5 meter over bakkenivå.

Øystein Krogsrud

–Vis hvordan det blir, ikke fortell, sier Øystein Krogsrud i aksjonsgruppa Nåelleraldri.

Foto: Ola Bjørlo Strande

Du kan fortelle folk at en kulvert ikke blir en barriere mot byen. Men når de ser det, får folk en mulighet til å gjøre seg opp sin egen mening. Blir det en barriere eller blir det ikke en barriere? Det er for min del åpenbart, sier Øystein Krogsrud i aksjonen Nåelleraldri.

Kjemper for trasé øst

Aksjonen Nåelleraldri kjemper for at dobbeltsporet skal legges til trasé øst, for å frigi strandsona og skjerme byen. Av mangel på illustrasjoner fra Jernbaneverket som viser hvor høy kulverten vil bli, har de lånt et gedigent seil av Hamar kommune for å vise størrelsen selv.

– Jeg tror at de fleste som ser dette her kan gjøre seg opp sin egen mening, sier Øystein Krogsrud.

Kulverten vil bli 7,5 meter høy ute i Mjøsa. Nåelleraldri heiste i dag seilet opp til 6 meter. De slo av 1,5 meter for å kompensere for at kulverten vil bli liggende litt lenger ute enn der de heiste seilet.

Åttemetersplanet i Hamar uten seil

Mjøsa sett fra kafeen Tante Gerda i Strandgata uten seil (kulvert).

Foto: Nåelleraldri
Åttemetersplanet sett fra Strandgata med seil

Mjøsa sett fra kafeen Tante Gerda i Strandgata med seil (kulvert).

Foto: Nåelleraldri

Kjøpte seilet for å illustrere

Hamar kommune kjøpte inn det store seilet i vår, nettopp med tanke på å illustrere størrelsen og høyden på ting folk lurer på i jernbanesaken.

– Vi har stilt det til rådighet for dem som vil bruke det, og det er jo bra at det blir hengt opp. Det vil nok være høyere enn folk tror, sier Einar Busterud, ordfører i Hamar.

Han sier dobbeltsporet gjennom byen blir det største inngrepet i Hamar noensinne, uansett hvilken trase som blir valgt.

Håper å ha seilet oppe hele helga

Planen er å la det seks meter høye seilet bli stående i dag, i morgen og gjennom helga, for at flest mulig skal få anledning til å se hvordan høyden på kulverten reelt sett vil bli.

Øystein Krogsrud og de andre i aksjonen Nåelleraldri håper dette vil få opp øynene til enda flere og øke forståelsen av hvordan det faktisk vil bli seende ut.

Gir feil inntrykk, mener Jernbaneverket

Jernbaneverket mener seilet gir et feil bilde av hvordan en kulvert vil oppfattes.

– Seilet er feilplassert og gir et fullstendig galt inntrykk av hvordan kulvertløsningen vil bli. Toppen av kulverten vil komme ca. 80 meter lenger ut i Hamarbukta, og ikke på land der seilet står nå. Det er stor forskjell på å se rett opp på en vegg, og å se en forhøyning på avstand. Kulverten skal plasseres langt ute i bukta og vil derfor framstå mye mindre ruvende, sier planleggingssjef Lars Eide.

Les mer om prosessen med dobbeltsporet gjennom Hamar her:

Les også: