Rypebestanden har tatt seg opp

Etter flere år med forbud mot rypejakt i store deler av Hedmark og Oppland på grunn av lav bestand, ser det lovende ut i år. – De fleste vil nok åpne for jakt, sier ekspertene.

Rypejakt

Rypebestanden i Hedmark og Oppland har tatt seg opp, så i år blir det rypejakt igjen.

Foto: TOR-EMIL SCHANCHE

Det har vært rypetellinger i alle jaktområder nå på sensommeren. Noen tellinger er ferdige mens andre er under arbeid, men trenden for Innlandet er klar.

– Vi har en liten oppgang fra fjoråret når det gjelder antall fugler og vi har samtidig større kullstørrelser, så det ser lovende ut, sier Tore Grønlien som er fylkessekretær i NJFF Oppland.

– Jeg synes det ser enda lysere ut i Hedmark, spesielt i grensetraktene og nord i Hedmark, sier Marius Kjønsberg ved Høgskolen i Innlandet på Evenstad.

Kjønstad analyserer dataene som kommer inn til Hønsefuglportalen som har oversikt over taksering av ryper og skogsfugl i Norge. Portalen er et samarbeid mellom NINA, Høgskolen i Innlandet og Nord Universitet.

Men ikke et toppår

Marius Kjønsberg forteller at det heller ikke i år er noe toppår, men han tror mange vil få en fin rypejakt. Og han tror det samme vil gjelde for annen skogsfugl.

Men han presiserer er det er stedvis store variasjoner. Spesielt i Oppland er det områder som ikke har så god rypebestand i år heller. Tellingene ellers i landet er ikke helt klare ennå.

Rypejakt

Rypebestanden varierer. I år ser det bra ut i Hedmark og Oppland.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

De siste årene, mens det har vært forbud mot rypejakt i de fleste områdene i Hedmark og Oppland har mange rypejegere reist nordover for å jakte i stedet. Men nå har problemet forflyttet seg dit.

– Ja, de hadde en sterk nedgang i nord i fjor, og de har fortsatt den nedgangen i år, så de fleste vil nok holde seg i sør i landet år, sier Marius Kjønsberg.

Tore Grønlien i Oppland sier det blir rypejakt i de fleste områdene i Oppland i år.

– Noen kommer nok fortsatt til å holde igjen, men de fleste vil nok åpne for en form for jakt, men trolig med noen kvoteordninger. Men det er absolutt positive signaler for dem som gleder seg til jakta, sier Grønlien.

Gedigen frivillig innsats

Rypetakseringen pågår i et par uker hvert år og innebærer at en rekke frivillige er ute og teller. De har gått nesten 8.000 kilometer rundt i Norge og Marius Kjønsberg sier tallene de kommer fram til i stor grad er til å stole på.

Rypejakt (illustrasjonsbilde)

Rypetellingene er viktig for å vite at man høster av et overskudd.

Foto: NRK

For grunneiere og rettighetshavere er den frivillige innsatsen og tellingen det som gir dem bildet på hvordan jaktsesongen kan bli, og for mange betyr det mye økonomisk.

– Det er viktig å vite hvilken ressurs du høster av, sier Kjønsberg.

Tore Grønlien sier det også er viktig å kunne opprettholde jakttradisjonene og at nye jegere ofte begynner med småviltjakt. Rypejakta er med andre viktig for rekrutteringa også.