Vil gjøre noe med rusmiljøet på Dovre

Forholdene for barn og unge i lille Dovre kommune i Oppland er så alvorlige at samfunnet må gripe inn. Det mener kommunepolitiker Øyvind Frich.

Øyvind Frich, Ap Dovre
Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Lensmann Anders Torvik i Lesja og Dovre.

Lensmann Anders Torvik

Foto: Anne Storaunet / NRK

Rundkjøring Dombås

Ungdomsmiljøet på Dombås er preget av rus og mobbing.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK
– Rus i stoff og alkohol har vært nevnt som årsaker til at tre yngre mennesker er gått bort de siste månedene og det er trist for en liten kommune som Dovre, sier Øyvind Frich som sitter i kommunestyret i Dovre Arbeiderparti.

Han mener det er flere og sammensatte forhold som er årsaker til problemene for de unge i Dovre. Det er et stort alkoholforbruk i Dovre kommune blant ungdom. Og selv om det har vært tendenser til bruk av narkotika tidligere, skal dette den senere tid ha økt i omfang og et rusmiljø skal være i ferd med å få fotfeste.

Farlig å gå på jobb

Ifølge Frich skal en del av mobbingen blant annet ha foregått på internett:

– De nye mediene gjør også at det foregår mobbing på helt andre måter nå enn tidligere, sier arbeiderpartimannen.

For enkelte unge som er så heldige å ha klart å skaffe seg arbeid, skal det også ha blitt farlig å gå på jobb. Blant annet skal fem ungdommer ha truet en annen som skulle starte i jobben sin. En Securitasvakt skal ha reddet situasjonen for vedkommende.

– Jeg vet også at vedkommende har anmeldt et forhold tidligere uten at det er blitt tatt tak i det, sier Frich.

– Stort problem

Lensmann Anders Torvik i Lesja og Dovre vil ikke si at det er verre i Dovre enn i landet for øvrig, men han er likevel bekymret for utviklingen.

– Vi har en del voldssaker som vi har til etterforskning. Så det er klart at problemet fins her og er forholdsvis stort. Det er i forbindelse med bruk av alkohol og andre rusmidler at ting skjer. Det er veldig beklagelig og uroer oss, sier han.

Torvik håper etterforskning av sakene vil bidra til å dempe den uheldige utviklingen i Dovre kommune.

Problemet blir også med det aller første tema i politirådet.

For få tilbud

Arbeiderpartipolitiker Øyvind Frich mener en viktig grunn til de store problemene blant unge i Dovre kommune rett og slett er for få tilbud. De som ikke fanges opp av idretten har ikke så mange andre alternativer.

– Jeg tror dette er et langtidsproblem. Vi må skape positive aktiviteter og engasjement blant ungdommen slik at det ikke blir populært å sitte i baksetet på en bil og råne rundt og drikke alkohol.

Nå inviterer Dovre Arbeiderparti til folkemøte om saken den 18. mai:

– Dette vil vi gjøre noe med. Derfor mener vi i Dovre Arbeiderparti at dette må tas tak i umiddelbart.