Normal

Rovviltgjerde intet hinder

Gaupa har ingen problemer med å komme seg over eller gjennom strømgjerdene som skulle være rovviltsikre.

gaupe jakter på lam
Foto: Jostein Hunstad

I Trysil og i Grue i Hedmark er store beiteområder gjerdet inn med strømførende gjerde - for å holde rovdyrene unna. Gjerdene skulle være rovviltsikre. Det er de ikke.

Noen gauper kan hoppe rett gjennom strømgjerdet.

Rolf Kvile

Gaupa har ingen problemer med å forsere gjerdene. Dermed har flere sauer blitt revet i hjel, innenfor begge gjerdene. Og nå pågår det gaupejakt innefor gjerdet i Grue.

Svenske forskere har da også bevist at gaupa har flere måter å komme seg forbi strømgjerdet på.

For lavt gjerde

- Enten har gaupa hoppet gjennom gjerdet, altså mellom to strømtråder. Det er enkelte gauper som faktisk kan gjøre det. Ellers er ikke gjerdet mer enn 1,25 meter høyt, så fysisk sett, så har ikke gaupa noen problemer med å hoppe over heller.

Det sier Rolf Kvile som er prosjektleder for gjerdeprosjektet i Trysil.

For et par uker siden ble det funnet flere sauekadavre innenfor gjerdet i Trysil. De var tatt av gaupe. Det ble gitt fellingstillatelse, men gaupa var borte. Nå jaktes det på gaupe innenfor gjerdet i Grue etter at flere lam ble funnet, revet ihjel.

Ikke redd strømmen

De såkalt rovviltsikre gjerdene i Trysil og Grue består av flere langsgående strømførende ståltråder. Det har vært antatt at dette er det beste forebyggende tiltaket for å hindre rovdyr i å ta beitedyr.

Grunnen skal være at rovdyra rett og slett ikke tør å ta seg over det strømførende gjerdet. Men det har altså vist seg å være en sannhet med modifikasjoner.

- Det er vel ingen som har påstått at gjerdet skulle være 100 prosent rovviltsikkert. Vi har jo hele tida vært klar over at gaupa er det desidert vanskeligste rovdyret å holde utenfor, sier Rolf Kvile.

Må ha tett gjerde

Det er mulig å gjøre gjerdene helt sikre, også mot gaupe. Men det blir enda dyrere. Rovviltgjerdet i Trysil kostet 2,5 millioner kroner å bygge, slik det står nå.

Svenske forskere har funnet ut at det må brukes tette gjerder, i tillegg til de strømførende trådene, for å holde gaupa borte.

Rolf Kvile

Prosjektleder i Trysil, Rolf Kvile. (Arkivbilde).

Foto: Joar Elgåen / NRK

- Da må vi bruke netting eller så tett med tråd at det ikke er mulig å hoppe gjennom. Og det må være så høyt at det heller ikke går an å hoppe over, sier Rolf Kvile.

Ikke fiasko

Rolf Kvile vil ikke være med på at rovviltgjerdet er en fiasko. Tidligere har Trysil-bøndene vært mest plaget av bjørneangrep i saueflokkene. I sommer har det vært rolig fra den kanten i alle fall.

- Vi har ikke hatt noen problemer med bjørn så langt, så jeg vil ikke på noen måte si at prosjektet har vært mislykket.

Verken ulv, jerv eller bjørn har vært inne i området, sier Rolf Kvile.