NRK Meny
Normal

Rollespill skal gi bedre barnevernsutdanning

Barnevernsstudiet ved Høgskolen i Innlandet scorer høyest på studiebarometeret av samtlige barnevernsutdanninger i landet. Nærhet til lærerne og ferdighetstrening med rollespill er to av grunnene, forteller studentene.

Rollespill på Høgskolen i Innlandet

ROLLESPILL: Student Saman Dehesi forsøker å snakke med 16 gamle "Tore" foran en full forelesningssal på Høgskolen i Innlandet.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– Skal vi ha en samtale nå da?, skrikes det.

I en sofa fremst i auditoriet på Høgskolen i Innlandet (INN) sitter to studenter. Den ene spiller en opprørt tenåring, mens den andre inntar rollen som barnevernspedagog.

Seansen er en del av barnevernsutdanningens virkelighetsnære ferdighetstrening. Gjennom rollespill skal studentene bli bedre rustet til å takle yrket i praksis.

– Det føles veldig virkelig, forteller Saman Dehesi som akkurat er ferdig med sin innsats.

Scorer høyest på studiebarometeret

Rollespill er én av grunnene til at barnevernstudentene på Lillehammer har gitt utdanningen de høyeste poengene i studiebarometeret for 2016. INN har i flere år scoret høyeste av de 16 studiestedene som tilbyr barnevernsutdanning. Det gleder studieleder Marianne Kval.

– Det er alltid artig å være best. Det betyr at vi er på rett kurs på flere måter.

Studielederen tror koblingen mellom et godt studie og å bli en god fagarbeider er at studentene ser sammenhenger.

Marianne Kval, studieleder barnevern INN

VIKTIG: Studieleder Marianne Kval mener ferdighetstrening er svært viktig i barneversutdanning.

Foto: Knut Røsrud

– Noe av det viktigste er at studentene ser sammenhengen og at vi klarer å lage undervisningen slik at de føler seg godt forberedt til arbeidslivet, forteller Kval.

– Ser på oss som kollegaer

I tillegg til praktisk ferdighetstrening, trekker studentene ved INN frem at nærhet til lærerne er årsaken til de gode resultatene.

Thea Marie Lysgaard Spærnes

FORNØYD: Student Thea Marie Lysgaard Spærnes forteller at tett kontakt med lærerne gir et godt studiemiljø i Lillehammer.

Foto: Knut Røsrud

– De ser på oss som kollegaer. De er engasjerte og det er gøy å komme på skolen, forteller Thea Marie Lysgaard Spærnes.

Hun får støtte fra medstudent Saman Dehesi.

– Lærerne her er veldig mye til stede for oss. De har alltid døren åpen og vi har nesten er kollegaforhold, sier Dehesi.

– All ferdighetstrening er viktig

Studieleder Marianne Kval tror den tette kontanten mellom studenter og lærere er vel så viktig som rollespillene.

– All ferdighetstrening er viktig er viktig i barnevernsutdanningen.

Foreløpig er Høgskolen i Innlandet alene om å tilby denne typen ferdighetstrening.