Rives på Tysklands regning

Den midlertidige leiren som er bygd på Rena i forbindelse med NATO-øvelsen, Trident Juncture, skal rives på Tysklands regning, skriver Østlendingen. Flere har vært kritiske til pengebruken og mener den bør utnyttes også etter at øvelsen er slutt.