Får støtte til sykepleierutdanning, men risikerer jobbnekt

Norske sykepleierstudenter som studerer i USA eller andre land utenfor EØS risikerer å ikke få jobbe når de kommer hjem. Det til tross for at skolene er godkjent og at de har full rett til støtte fra Statens Lånekasse.

Sykepleier, illustrasjonsbilde

Illustrasjon: Norske sjukepleierstudenter som studerer i USA risikerer å ikke få jobb når de kommer hjem.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Sarah Fossum

Sarah Fossum har studert til sykepleier i USA, men får ikke jobbe i Norge.

Foto: Privat

Denne uka har NRK fortalt om amerikanske Emily Stange, som ikke får autorisasjon i Norge, til tross for en master og 12 års arbeidserfaring som sjukepleier og jordmor.

Hun er ikke den eneste. Norske studenter som studerer sjukepleie i USA, risikerer å stå uten autorisasjon når de flytter hjem igjen, på grunn av ulike krav til innholdet i studiet.

Sara Fossum studerte ved en godkjent skole i USA, med støtte fra Lånekassa, men får likevel ikke lov til å jobbe i Norge, uten å ta deler av utdanningen på nytt. Derfor bor hun nå i Seattle, etter at hun ble ferdig med studiene ved University of North Dakota i 2009.

– Jeg synes det er veldig leit i og med at jeg er norsk statsborger og at jeg fikk beskjed om at det var helt greit å studere sykepleie i utlandet. Jeg har allerede brukt tid og penger på å ta en utdanning som jeg syntes er ganske bra, sier hun.

– Gjør nok

Å komme inn på en godkjent skole og å få støtte fra Statens Lånekasse er ikke en garanti for autorisasjon og dermed jobbmuligheter i Norge.

Lånekassa mener de gjør nok for å informere om denne muligheten til studenter som vurderer å reise utenlands for å studere helsefag.

– Vi gjør så mye vi overhodet kan for å informere på nettet og i kontakt med studentene skriftlig og på telefon. Studentene bør jo også så langt det overhodet er mulig sette seg inn i hvilke regler som gjelder for autorisasjon, sier seniorrådgiver Mette Bakke.

I løpet av de neste 20 årene vil det ifølge beregninger fra SSB mangle 28000 sykepleiere i Norge. Men det ansvaret hviler på den politiske ledelsen, mener Bakke.

– Internasjonalisering er ønskelig fra våre politikere. De ser veldig gjerne at norske studenter studerer i utlandet, men utover det så har ikke lånekassa noe ansvar for hvilke regler som skal ligge til grunn for å gi lån og stipend til utdanning i utlandet. Vi har heller ikke ansvaret for reglene knyttet til autorisasjon for helsepersonell, sier hun.

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell vil ikke la seg intervjue, men sier til NRK at utdanningene som krever autorisasjon ikke kan forhåndsgodkjennes fordi de ikke har noen kontroll på endringer i studiene.

Ønsker endring

Karin Andersen (SV)

Karin Andersen (SV)

– Vi ønsker at dette systemet skal bli bedre fordi vi trenger disse folka, sier stortingsrepresentant Karin Andersen fra Hedmark SV.

Hun er ikke glad for at folk med utenlandsk fagutdanning ikke blir godkjent i Norge.

– Vi jobber for at det skal bli lettere å få anerkjennelse for god utdanning utenfor EØS. Det finnes veldig mye god utdanning i andre land og vi mener det skal være mulig å fylle på utdanningen i stedet for å ta alt på nytt igjen, sier hun.