Revisor vil ikke kommentere kritikk

Deloitte, som sto for regnskapsrevisjonen til underslagsrammede Hadeland og Ringerike bredbånd, viser til taushetsplikten og vil ikke uttale seg om saken. Økonomisjefen som er siktet i saken har innrømmet underslag av mellom 17 og 19 millioner kroner gjennom flere år.