Rettet trykkluftpistol mot hodet til kollega

En produksjonsarbeider i en Ringsaker-bedrift ble avskjediget etter å ha skadet en kollega med en trykkluftpistol. Nå har tingretten også avslått erstatningskravet hans mot bedriften.

Hamar tinghus

KREVDE ERSTATNING: Mannen gikk til sak mot arbeidsgiveren og krevde økonomisk erstatning etter avskjedigelsen, men Hedmarken tingrett har frifunnet bedriften. Retten har også dømt mannen til å betale motpartens saksomkostninger på over 45.000 kroner.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Det var 17. september i fjor at mannen og to andre arbeidere stod og snakket sammen under avslutningen at kveldsskiftet. Mannen rettet da en trykkluftblåsepistol mot hodet til den ene kollegaen og utløste den.

Både avisa Hamar Arbeiderblad og Ringsaker Blad omtalte saken tirsdag.

Selv hevder mannen at det hele var en velmenende spøk som fikk et utfall som ikke var ønsket. Slik så imildertid ikke arbeidsgiveren på episoden. Avskjedigelsen av mannen ble gjort ganske umiddelbart etter at bedriften fikk kjennskap til hendelsen og avholdt drøftingsmøte.

Mannen gikk til sak mot arbeidsgiveren og krevde økonomisk erstatning, men Hedmarken tingrett har nå frifunnet bedriften. Retten har også dømt mannen til å betale motpartens saksomkostninger på over 45.000 kroner.

Ble sykemeldt

Den aktuelle trykkluftblåsepistolen hang ved en produksjonsmaskin som brukes til å pakke kjøtt. Trykkluftpistolen, som får luft fra en ekstern kompressor, benyttes til å blåse maskinen ren for fastbrent plast og kjøtt.

Personen som ble skadet hadde på seg hørselsvern som delvis var trukket tilbake da blåsepistolen ble utløst ved hodet hans. Vedkommende ble sykemeldt i én uke og deretter sykemeldt i 50 prosent en periode. Fortsatt har han problemer med det ene øret, men han vet ikke om dette kun kan tilskrives denne enkelthendelsen.

Hedmarken tingrett skriver at det uansett representerer en betydelig fare å utløse trykkluft på kort avstand mot en persons hode og at det kan ha berodd på et lykketreff dersom personen ikke får varige skader.

Grovt uaktsomt

Retten mener at mannen handlet forsettlig da han utløste trykkluftpistolen og at han har handlet klart grovt uaktsomt hvis han ikke innså hvilken fare dette kunne representere for vedkommende.

Den avskjedigede arbeideren krevde erstatning fra bedriften for lønnstap på 750.000 kroner og oppreisningerstatning oppad begrenset til 100.000 kroner. Dette ble altså avvist av Hedmarken tingrett.

Mannen skal nå ta betenkningstid og vurderer å anke saken til lagmannsretten, opplyser hans advokat Anders Frydenberg til NRK.