NRK Meny
Normal

Retten mener student fusket

Flere og flere studenter blir tatt for fusk. Men flere og flere klager også på avgjørelsen. En student har ført saken inn i rettssalen, men studenten fikk ikke medhold i sin sak i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen på Lillehammer ble frifunnet.

Foto: Stein Schinstad / NRK

Staten, ved Høgskolen i Lillehammer, ble frifunnet i Sør-Gudbrandsdal tingrett, og i domsslutningen står det at retten finner det klart sannsynlig at saksøker har fusket. Retten mener også at vedtaket om utestenging av studenten ikke rammer hardere, enn andre som kommer i samme situasjon.

Men Høgskolen i Lillehammer må likevel betale sakskostnader på nærmere 64 000 kroner i forbindelse med at de ble saksøkt av studenten.

Mente studenten hadde fusket

Klagenemnda ved Høgskolen i Lillehammer mente en student hadde fusket og annullerte hennes eksamensoppgave. Studenten ble også utestengt fra skolen i ett semester.

Det forelå objektivt sett fusk ettersom 14 prosent av saksøkers eksamensoppgave var avskrift fra en artikkel uten løpende kildehenvisning i henhold til skolens retningslinjer. Fusket var forsettelig, og i alle tilfelle grovt uaktsomt.

Sitat fra Regjeringsadvokaten sitt sluttinnlegg

Studenten mente dette var en urimelig reaksjon og saksøkte Staten for å få opphevet vedtaket. Hun mener hun ikke har fusket, at regler for kildehenvisning ikke er brutt, og at det i alle fall ikke er snakk om forsett eller grov uaktsomhet.

Lettere å fuske på eksamen

Flere hjemmeeksamener og bruk av internett åpner for nye muligheter for fusk. Men samtidig er henvisning til andres arbeid og bruk av andre kilder både lovlig og viktig for å kunne levere en god eksamen.

– Dårlig håndverk må ikke være fusk

Monica Barmo

Leder for Felles klagenemnd, Monica Barmo, mener man bør prøve og skille mellom dårlig kildehenvisning og fusk.

Foto: Privat

Monica Barmo er leder for Felles klagenemnd, som behandler saker som har gått videre fra de lokale klagenemndene ved de enkelte skolene. Hun sier hun ikke kan uttale seg om denne konkrete saken. Men hun sier det er viktig for nemnda å kunne skille mellom det som er fusk og det hun kaller dårlig håndverk.

– Det er viktig å skille mellom feil kildebruk, som i seg selv ikke behøver å være fusk, og plagiat. Plagiat er å fremstille andres arbeid som sitt eget, og det er fusk, sier Barmo.

Barmo innrømmer at å skille dette ikke alltid er like lett. For her finnes det et grenseland, sier hun.

Forstår du at noen kan føle seg urettferdig behandlet?

– Ja, det forstår jeg, sier Barmo.

Årsmeldinga for felles klagenemd viser at det har vært en økning av saker der studenter klager på avgjørelsen om fusk. I 2009 var det 27 saker om fusk som ble anket videre fra de lokale klagenemndene. I 2010 var det 38, i 2011 var tallet 47. Men tallet på opphevede vedtak, det vil si der studenten har fått medhold, har gått ned.

– Må sette seg godt inn i reglene

De fleste høgskoler og universiteter har klare retningslinjer for kildehenvisning. Og det er et høyt krav til aktsomhet. Barmo har klare råd for å unngå å bli tatt for fusk.

– Sett deg godt inn i reglene for kildebruk, sier Barmo.

Illustrasjonsfoto

Flere høgskoler og universiteter bruker tekstgjenkjenningsprogrammet Ephorus.

Foto: NRK

– Klare regler tjener også studentene

Jan Andersen er medlem i klagenemnda ved Høgskolen i Lillehammer. Han sier at skolen jobber hardt med kontroller, gjennom elektronisk plagieringsverktøy, eller tekstgjenkjenningsprogram.

– Det er ikke sikkert at problemet har økt. Kanskje vi klarer å ta flere, sier han.

Sekretær for styrets klagenemnd, Kjell Magne Enget sier at de de siste fem årene har hatt i snitt 4–5 saker i året der studenter er tatt for fusk eller forsøk på fusk. Men mener det ikke er noen indikasjoner på en økende tendens i antall fuskesaker ved høgskolen.


– Det er viktig å avdekke fusk. Dette handler om høgskolens omdømme, de vitnemålene vi utsteder må være troverdige. Dét tjener både studentenes og vår sak, sier Enget.

– Bra å få prøvd saker i retten


At en student nå har brakt en annullering av en eksamen og utestengelse fra studiet helt inn i tingretten, tar han til etterretning.


– Dette har vi selvfølgelig ingenting imot, studenten er i sin fulle rett til å få prøvd saken i retten. For oss er det nå viktig å lese dommen, se om det er noe vi bør ta lærdom av og eventuelt endre på i vår saksbehandling og håndtering av saker med mistanke om fusk.

–Det kan slik sett være bra å få prøvd saker i retten fra tid til annen. Dette er første gang Høgskolen i Lillehammer stevnes for retten i en fuskesak, sier Enget.