Rekordfå dødsulykker i landet, men dobling i Oppland

Antall dødsulykker i Norge i år er det laveste siden 1940-tallet. Men i Oppland var det en dobling av antall drepte i trafikken i år i forhold til i fjor.

Blomster på ulykkesstedet

OMKOM: Ei ung jente omkom og to unge gutter ble alvorlig skadd i ei ulykke på E6 nord for Dombås natt til lille julaften.

Foto: Hanne Stine Kind / NRK

Senest rett før jul omkom ei 18 år gammel jente og to unge gutter ble alvorlig skadd i ei ulykke på Dombås.

Tenåring omkom i Dombås-ulykke - to kritisk skadd

Dødsulykke Dombås: Ungdommer samlet i sorg

Er bekymra for E6 i Dovre

Vi er bekymra over dødsulykkene på E6 i Dovre de siste månedene. Vegvesenet vil derfor tidlig i januar starte arbeidet med en trafikksikkerhetsanalyse i kommunen, sier fungerende avdelingsdirektør Jan Nørstegård i Statens vegvesen i Oppland.

Tre dødsulykker på tre måneder – Statens vegvesen vurderer strakstiltak

Vegvesenet vil nå undersøke om det er forhold i og langs vegen som kan endres for å bedre trafikksikkerheten på kort og lang sikt.

Så langt i år har 13 personer mistet livet i trafikken i Oppland. Det er nesten dobbelt så mange som året før.

Mye beror nok på tilfeldigheter, for Oppland har over flere år fulgt nedgangen i dødsulykker som vi ser i resten av landet tross kraftig økning i trafikken, sier Nørstegård.

Likevel vil Statens vegvesen vurdere om det er strakstiltak som kan gjøres på E6 gjennom Dovre som kan bedre trafikksikkerheten.

Motsatt i Hedmark

Totalt i Norge har antallet dødsulykker gått kraftig ned og er det laveste siden 1940-tallet.

Det har aldri vært så mye trafikk som nå, likevel har vi aldri hatt færre ulykker. Det er summen av alle gode tiltak, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Hedmark Aud Riseng.

E6 langs Mjøsa

NY VEG: Nye E6 langs Mjøsa er av trafikksikkerhetstiltakene som er gjort i Hedmark.

Foto: Elin Fossum / NRK

Nordens største anleggsplass

Hun viser til at vegstandarden har økt, med mer midtrekkverk flere steder, i tillegg til godt samarbeid med forebyggende tiltak mellom politi, Trygg Trafikk og vegvesenet.

I Hedmark har 5 personer mistet livet så langt i år, mot 9 i hele fjor.

Det er fem for mye, for hver ulykke rammer så mange, sier Riseng som likevel er fornøyd med at det er en positiv utvikling med færre ulykker.

Hun tror også sjåførene sjøl har deler av æren for det, ved at de har blitt flinkere til å bruke bilbelte og holder seg til fartsgrensene.

Aud Riseng

BLITT FLINKERE: Avdelingssjef i Statens vegvesen tror også sjåførene sjøl har æren for færre dødsulykker.

Foto: Halvor Mykleby / NRK