NRK Meny
Normal

Regjeringen: Satser på mer dobbeltspor

Regjeringen satser hardere på utbygging av InterCity-triangelet på Østlandet. Samferdselsministeren sier de nå øker bevilgningen til planlegging av nye jernbanestrekninger til 715 millioner kroner.

Utbygging på E6

FORLENGER NORDOVER: Full utbygging av dobbeltspor sør for Hamar er under arbeid. Nå skal arbeidet fortsette nordover til Lillehammer mye fortere enn tidligere kjent.

Foto: Hilde Lillejord / Jernbaneverket

Det er en økning på 200 millioner kroner fra tidligere, og noe som vil få betydning, sier Solvik-Olsen.

– Helt konkret betyr det at Jernbaneverket har enda mer midler til planlegging. Det igjen betyr at det blir full framdrift på jobben med å bygge ut Dovrebanen helt til Lillehammer så fort som mulig, sier Solvik-Olsen.

Vil ikke si når

Intercity-triangelet

INTERCITY: Slik er det meningen at Intercity-triangelet skal se ut når det er ferdig.

Foto: Jernbaneverket

Det har vært mye fokus på utbyggingen av dobbeltspor på Østlandet. Kritiske røster har ment at arbeidet med full utbygging til både Skien, Halden og Lillehammer burde prioriteres hardere.

Nå kan det se ut til at de som har jobbet med dette har blitt hørt, selv om samferdselsministeren ikke vil love hvor mye fortere utbyggingen kan skje med den økte bevilgningen.

– Hva mener du med at det skal bygges ut «så fort som mulig» til for eksempel Lillehammer, som det er planlagt kan få dobbeltspor i 2030?

– Jeg vil ikke begynne å snakke om nye årstall ennå. Nå har vi sørget for at Jernbaneverket har de midlene de sjøl sier de trenger, så får vi se hva vi kan få til av framskynding deretter, sier Solvik-Olsen.

Satser mer enn de rød-grønne

I oktober i 2012 reiste nærmere 40 ordførere til Oslo for å kjempe i togslaget om dobbeltspor på hele InterCity-triangelet. De krevde full utbygging til Halden, Skien og Lillehammer innen 2023, ikke 2030.

Nå ber Solvik-Olsen de samme ordførerne bite seg merke i hvem det er som satser på jernbaneutbygging.

– Da vi overtok var det planlagt fra den rød-grønne regjeringen å bruke 120 millioner på å planlegge de samme strekningene. Nå har vi 715 millioner, og det er noe som mange av de 40 ordførerne som tilhører rød-grønne partier bør legge seg på minne. De får mye mer nå enn det som var planlagt, avslutter ministeren.