Arne ble reddet av flomvollen

SKARNES/KONGSVINGER/LILLEHAMMER (NRK): Både kommuner, Vegvesenet og privatpersoner har lært av tidligere flommer og forberedt seg denne våren. Det kan de ha spart mye penger på.

Arne Udnesseter

Arne Udnesseter har, lok av skade, investert i en flomvoll ved Glomma. Den reddet ham denne helga.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Det er en følelse av lettelse å se at vannet trekker seg tilbake, sier Arne Udnesseter.

Han er daglig leder på Sanngrund servering og overnatting på Skarnes, like ved Glommas bredd.

– Vi er ikke langt fra det vi maksimalt kunne tålt, men vollen har reddet oss, sier han og smiler.

Slik så det ut ved E6 ved Fåvang i Oppland lørdag.

For nå er vannet og flommen er på retur i øvre deler av Glomma og i Gudbrandsdalslågen. Udnesseter har opplevd flom tidligere. Etter at han fikk vannet inn mellom hyttene i 2013 bestemte han seg for å bygge en flomvoll.

– Det har kostet 200.000 -300.000, så jeg måtte ta litt om gangen, men nå håper jeg forsikringsselskapet er fornøyd, sier han og ler.

Lærer av tidligere flommer

Rune Lund er kommunalsjef Kongsvinger kommune. De har lagt stor innsats i å sikre viktige objekter og steder i kommunen før flommen kom sørover.

– Vi har brukt tidligere flommer som erfaring da vi forberedte oss, sier han.

En gigantisk flomvoll er bygget opp mellom Gjemselund stadion og Glomma. For å beskytte blant annet fotballstadion og et pumpehus.

– Denne flommen ble på mange måter akkurat passe stor. Den har ikke gjort noen stor skade. Vi har sett på prognoser og fulgt NVEs råd, men gjort tiltak for en litt større flom enn det som var meldt.

Erfaringene fra denne flommen vil bli med i forberedelsene før den neste.

– Denne flommen var stor, men vi veit at framtida vil ha med seg større flommer. Vi er glade for alt vi kan lære av, og i denne omgang har tiltakene gjort at vi slipper mange av de utgiftene som ellers dukker opp etter flomskader, sier Lund.

Rune Lund, kommunalsjef i Kongsvinger foran flomvollen

Rune Lund er kommunalsjef i Kongsvinger og viser fram flomvollen som er bygget mellom Gjemselund og Glomma.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Mindre skader enn fryktet

Også regionvegsjefen puster lettet ut – til tross for at det så stygt ut for både veier og bebyggelse gjennom helga. Nå ser han at ødeleggelsene har blitt langt mindre enn fryktet.

Per Morten Lund

LETTET: Regionvegsjefen kan puste lettet ut – flommen så langt har gjort mindre skade enn fryktet på veinettet på Østlandet.

Foto: Jorun Vang / NRK

– Vi har jo lært av flommene i 2011 og 2013. På forhånd hadde vi rensket og tint stikkrenner, slik at vannet skulle renne så fritt som mulig. Vi har også sett nøye på de stendene som pleier å være flomutsatt, sier Per Morten Lund i Statens vegvesen.

Riksveg 3 gjennom Østerdalen ble stengt, mens personbilene måtte vike fra E6 ved Fåvang. Lund mener det ikke går an å gardere seg mot alt.

– Både Rv3 og E6 langs de store elvene våre er utsatt for flom. Det vi gjør er at vi tar hensyn til dette der vi bygger nytt og setter inn noen bøtende tiltak der det er mulig, sier han.

God informasjon og høy beredskap er også suksessfaktorer han trekker fram. Så selv om vannet nå er på retur, tar ikke Lunds menn tidlig pinsefri.

– Vi har fortsatt høy beredskap, for vannet stiger i Mjøsa og nedre deler av Glomma, sier han.