Redder elvemuslingen

Kraftselskapet Vokks slipper gjennom vann i Fallselva i Søndre Land for å redde den utrydningstruede elvemuslingen gjennom tørkeperioden. Uten hjelp ville muslingen på flere strekninger i elva gått tapt, ifølge Fylkesmannen i Oppland.

elvemusling under vann
Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø / NRK