Frykter smitte på føden

LILLEHAMMER (NRK): For å unngå smitte av den resistente MRSA-bakterien, har fødeavdelinga på Lillehammer laget et eget isoleringsrom for fødende.

Lillehammer sykehus

Fødende som kan bære smitte, blir isolert fra de andre fødende ved Sykehuset Innlandet avdeling Lillehammer.

Foto: Marianne Duun Malmo / NRK

Det er den store flyktningetilstrømninga som øker riskoen for smitte.

– Det er utfordrende, men vi har kontroll, sier avdelingsoverlege Stian Westad ved fødeavdelingen på Sykehuset Innlandet avdeling Lillehammer.

Både reisende nordmenn og flyktninger som kommer til landet kan bringe med seg smitte som de ikke vil ha på føde-, og barselsavdelingen.

Blir isolert

Stian Westad

– Fødende som man er usikre på om er smittebærere, isoleres opptil to døgn, sier avdelingsoverlege Stian Westad ved fødeavdelingen på Sykehuset Innlandet avdeling Lillehammer.

Foto: Marianne Duun Malmo / NRK

– Det er særlig en bakterie som heter MRSA, som vi ikke ønsker å få inn i sykehus, og som vi vet det kan være en økt forekomst av på flyktningemottak, sier Westad.

Bakterien er resistent, og derfor spesielt fryktet på sjukehus. Den er blant annet påvist i grisebesetninger tidligere.

Grisebesetning i Gran rammet av MRSA

Ved sykehuset har de nå satt i gang flere typer tiltak, for å sjekke at den fødende ikke har en bestemt type bakterie.

– Vi tar prøver av kvinnen, og også partneren som er med, og det tar fra 24 til 48 timer før vi får svar på den prøven. Den tiden må kvinnen isoleres fra andre fødene, sier Westad.

Smittefare er kommunenes største flyktning-utfordring

Fødeavdelingen har derfor ordnet et eget rom, hvor den fødene er isolert i inntil to døgn.

– Det er veldig viktig for oss at vi gir disse like god behandlig som andre fødene, det at de har en ukjent smitterisiko skal ikke gjøre at de får en dårligere behandling, sier Westad.