Bråk om eiendomsskatt

Mange boligeiere i Oppland reagerer kraftig på at de nå får mangedoblet eiendomsskatten sin.

Egersgate 6

I disse dager mottar flere tusen eiere av bolighus, gårdsbruk og næringseiendommer i Oppland brev i posten.

Der er meldinga klar - du får en kraftig skatteøkning. Og det går ikke upåaktet hen.

Det er kommuneøkonomien som skal reddes med den økte eiendomsskatten.

Lillehammer øker inntektene sine fra eiendomsskatten med 23 millioner kroner fra i fjor. På Gjøvik får kommunekassa 10 millioner ekstra fra eiendomsskatt i år.

Lenge siden sist

På torsdag fikk innbyggerne i Lillehammer brevet i posten som har gjort mange sinte. På Gjøvik er de litt foran i løypa - der går klagefristen ut i dag.

Både kommunestyrene i Gjøvik og i Lillehammer har vedtatt å omtaksere alle eiendommer som skal betale eiendomsskatt. Forrige taksering i Gjøvik ble foretatt i 1986. Lillehammer har heller ikke justert eiendomsskatten på 18 år.

I Gjøvik er cirka 6.500 eiendommer taksert på nytt. I Lillehammer er det gjort en ny vurdering av 7.500 eiendommer. 

Millioner i kassa

Eiendomsskatten er den eneste skatten som kommunene selv har styring med, og hvor skatteinngangen i sin helhet går til kommunen.  

Eiendomsskatten går til å finansiere kommunale tjenester. I 2005 tok Gjøvik inn 24,4 millioner i eiendomsskatt. I 2006 skal dette beløpet økes til 34,4 mill.  

Etter loven skal skattesatsen ligge mellom 2 og 7 promille. Kommunestyret i Gjøvik fastsatte skattesatsen for 2006 til 2,1 promille.

I Lillehammer økes inntektene fra 27 til 50 millioner kroner fra 2005 til 2006.

Huseiere reagerer

Selv om de fleste har visst at de nå må bidra mer til kommunekassa ved å betale høyere eiendomsskatt, har ikke reaksjonene latt vente på seg.

Og nå får boligeierne støtte fra sin egen interesseorganisasjon. Werner Forr Nystuen i Huseiernes Landsforbund sier de nå vil motarbeide den økningen Lillehammer kommune har vedtatt.

Han sier at folk som er uenige i den nye satsen de har fått må bruke klageretten sin.

- I brevet dere har fått står det hvordan du går fram for å klage. Hvis du mener du er skattelagt urettferdig, så klag, er oppfordringen fra Forr Nystuen.

Fristen for å klage på den økte eiendomsskatten i Lillehammer er satt til 21. april.