NRK Meny
Normal

Raskart skremmer boligbyggere

Lom kommune merker nedgang i byggesøknader på grunn av at store deler av Lom er merket som rasfarlig. Ordføreren forlanger at regelverket blir endret.

Hans Erik Kolden og Nina Skjedsvoll

I fjor møtte NRK Hans Erik Kolden og Nina Skjedsvoll, som var fortvilet over de nye raskartene som hindret boligbyggingen.

Foto: Geir Randby / NRK

Unøyaktige raskart og stort byråkrati gjør at færre vil bygge boliger i rasutsatte områder.

Ifølge NVE sine aktsomhetskart for snøskred er omtrent hele Lom rasfarlig, noe som fører til kostnader på flere titalls tusen kroner for mange av dem som vil bygge.

Folk kvier seg

Store delar av Lom er i rød sone på de såkalte aktsomhetskartene for snøskred.

De er laget av et dataprogram, og er i utgangspunktet overflatiske og lite nøyaktige.

Likevel er det slik at alle som ligger i rød sone og skal bygge nytt bygg, eller påbygg, må ha en geolog til å godkjenne byggingen før de får starte. Det koster gjerne 20, 30 eller 40 tusen kroner.

– Folk kvier seg for å sette i gang med bygging, fordi de stanger hodet i veggen, sier ordfører i Lom, Bjarne Eiolf Holø.

Han etterlyser endringer i regelverket.

Lavere byggaktivitet

Mye tyder på at raskartbyråkratiet går ut over byggeaktiviteten.

De siste åra har Lom kommune i snitt behandla 90 byggesøknader i året. Så langt i år har de bare behandla 32. Raskartene er trolig en av årsakene til det.

– Skal vi opprettholde folketallet i små distriktskommuner er vi avhengig av å bruke de arealene vi har rundt oss, og at folk kan få bosette seg der de har mest lyst, sier Lom-ordføreren.

– Må ta ekstremvær på alvor

Erling Sande er leder i energi og miljøkomiteen på Stortinget, og partikamerat med ordfører Holø i Senterpartiet. Han har full forståelse for frustrasjonen fra ordføreren i Lom. Samtidig mener han det er viktig at stadig mer ekstremt vær blir tatt på alvor.

– Skred og flom er en stor trussel, både for materielle verdier, men også for folks sikkerhet, og det er all grunn til å ta det på alvor.

Samtidig må vi ta det over oss at det er en del av det å leve i landet vårt, og da er det viktigste vi kan gjøre å få mer kunnskap om ras og flom, og bruke sunn fornuft, sier Sande.

Kan bli enklere

Men det ser ut som det kan være snev av enklere regler i vente. NVE understreker at aktsomhetskarta stadig blir utbedra, blant annet blir det gjort i Sel kommune i høst.

Og ei lovendring åpner for at en del tiltak på eksisterende bygg etter hvert skal kunne gjøres uten en lang og kostbar søkeprosess.

– Det er viktig at det skjer så fort som rå er, avslutter ordføreren i Lom.