Raser mot ny serviceavgift i Norges største hyttegrend

Grunneierne på Sjusjøen går i overskudd på å selge grunn, nå vil de at hytteeierne skal betale mer.

Nytt hytteområde på Sjusjøen

GRATIS Å GÅ PÅ SKI: Ringsaker kommune sier det skal være gratis å gå på ski i Ringsakerfjellene. Da kan ikke grunneierne påtvinge hytteeierne skiløypeavgifter, sier Jan Ove Holmen.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

Rundt 200 hytteeiere møtte opp til orientering i fjellkirken på Sjusjøen lørdag ettermiddag. Brøttum almenning og Pihl er to av grunneierne på Sjusjøen, de var til stede for å orientere hyttefolket om en ny avgift som Brøttum almenning nettopp har sendt ut.

Jan Tore Hemma

PENGER TIL UTGIFTER: Almenningsbestyrer, Jan Tore Hemma, sier grunneierne trenger penger for å holde Sjusjøen ved like.

Foto: Even Lusæter

– Vi betaler allerede store summer til service som hytteeierne tar imot, summen øker stadig og vi er nødt til å få dekt utgiftene våre, sier almenningsbestyrer i Brøttum Almenning, Jan Tore Hemma.

Grunneier går i overskudd

Avgiften blir kaldt en serviceavgift og skal dekke vedlikeholdet på veier, skiløyper, vannposter og andre servicetilbud som hytteeierne benytter seg av. Grunneieren Pihl er også i ferd med å sende ut en lignende serviceavgift.

– Nok er nok. Veldig mange er villige til å betale, men vi ønsker bare å betale for det vi bruker, det sier hytteeier på Sjusjøen, Bente Fodstad.

Hun er en av dem som synes tilleggsavgifta er svært uheldig. Allerede betaler hun over 12 000 kroner i året i ulike avgifter.

At vi som allerede har hytte her skal betale på veier som slites ned på grunn av anleggsmaskiner som brukes av nybyggere, er ikke rimelig. Grunneierne tjener godt på salg av eiendom og det er urettferdig at våre kostnader stadig øker på grunn av dette.

Bente Fodstad

NOK ER NOK: Hytteeier Bente Fodstad ønsker bare å betale for det hun bruker.

Foto: Even Lusæter

Ikke hjemmel i loven

Serviceavgiften har ikke hjemmel i loven, men Hemma sier at dette er en avgift de ikke vil gå tilbake på.

– Jeg skjønner at hytteeierne ser på det hele regnskapet vårt. Det vi virkelig tjener penger på, er salg av grunn, en gang går grunnen slutt, så vi ser ikke på det som overskudd, vi ser på forrentning av overskuddet, og da blir tallene annerledes.

Gratis å gå på ski

I den nye serviceavgifta ligger det en øremerket del til skiløyper. Dette er styreleder i Sjusjøen Vell, Jan Ove Holmen, opprørt over.

Jan Ove Holmen

IKKE HJEMMEL I LOVEN: Styreleder i Sjusjøen Vell, Jan Ove Holmen, sier at så lenge avgiften ikke har hjemmel i loven vil han ha grundig informasjon om hvorfor han skal betale.

Foto: Even Lusæter

– Jeg personlig ville ikke betalt den øremerkede delen til skiløper, vi betaler dette på andre måter. Man kan ikke tvinge folk til å betale avgift for å gå på ski når Ringsaker kommunen sier det er gratis.

Han forteller at hytteeierne selvfølgelig vil bidra frivillig, men at grunneieren har hytteeierne som kunder. Og dersom man driver butikk hører man på kundene sine.

– Den nye serviceavgiften ble brutalt innført, det ble ikke forklart hvorfor den kom. Avgiftsnivået begynner å nå et metningspunkt, vi trenger bedre grunnlag, i hvert fall så lenge det ikke er hjemmel i lov.

Både Holmen og Fodstad er innstilt på å holde Sjusjøen ved like, men det må være frivillig og ikke komme som en overraskelse i posten.

Les også: