Ras ved Mefjellet

  • Ingen tatt av skredet

    Snøskredet ved Mefjellet i Vang er nå gjennomsøkt med søkshund og mannskap. Ikke noe tyder på personer tatt av skredet, ifølge politiet. De melder om svært stor fare for nye skred i området.

  • Snøskred ved Mefjellet

    Det har gått et snøskred på ca 20 ganger 30 meter mellom Bygdin og Mefjellet. Ifølge politiet er det ikke spor inn i raset, men det gjøres søk for sikkerhetsskyld.