Psykolograpport ble vraket

Kun få dager før overgrepssaken i Nord-Østerdal skal opp for retten må det gjøres nye psykologiske undersøkelser av to av barna. I romjula ble den første rapporten underkjent.

Dokumenter i overgrepssaken i Alvdal
Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

To nye psykologer er oppnevnt for å vurdere skadene til de antatt misbrukte barna i Alvdal-saken. En psykolog har tidligere konkludert med at to av barna har fått store og livsvarige skader på grunn av seksuelt misbruk fra sine foreldre, men denne rapporten kan ikke brukes.

– Grunnen er at den rettsmedisinske kommisjonen ikke har godtatt rapporten fra en av de sakkyndige, sier sorenskriver Tom Urdahl i Nord-Østerdal tingrett.

Slår fast at misbruket har gitt skader

Det er en uventa og overraskende situasjon som har oppstått, men kun dager før rettsaken mot deres antatte overgripere skal starte, må barna altså undersøkes på nytt.

Midt i romjula fikk tingretten beskjed om at den rettsmedisinske kommisjon har nekta å godta en viktig psykolograpport.

Denne rapporten ble levert før jul og slo fast at to av de antatt misbrukte barna hadde fått store psykiske skader og blitt medisinsk invalid av sine foreldres seksuelle misbruk.

Krever fire millioner i erstatning

Det er på bakgrunn av denne rapporten at bistandsadvokaten til barna la fram et erstatningskrav på over fire millioner kroner mot barnas mor, deres tidligere stefar og en nabo som også er involvert i saken.

Men alle sakkyndige rapporter som skal legges fram i domstolene må gjennom en uavhengig undersøkelse i den rettsmedisinske kommisjon, og der ble rapporten underkjent.

Hva som er grunnen er foreløpig ukjent, det eneste som er helt sikkert er at domstolen ikke kan bruke den.

(Saken fortsetter under bildet)

Tom Urdahl

Sorenskriver Tom Urdahl kan ikke si noe om hvorfor rapporten ikke ble godtatt, men stadfester at den ikke kan brukes.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

– Saken tåler ingen utsettelse

En ny rapport må produseres av andre psykologer i rekordfart. Erstatningskravet fra ofrene skal nemlig behandles samtidig med straffesaken. Arbeidet med å undersøke barna på ny må derfor gjøres samtidig med at saken mot foreldrene pågår.

– Dette er ikke undersøkelser de rekker å gjøre unna på ei uke, sier Tom Urdahl.

– Kan det bli snakk om utsettelse av saken?

– Nei! Denne rapporten vil kun ha betydning for erstatningsspørsmålet, og med fire fornærmede, to i varetekt, mange vitner, to tideligre utsettelser og et stort press tåler ikke saken å bli utsatt.