Privat omsorg mer og mer vanlig

– Jeg har ikke familie her og da er det greitt å kjøpe seg hjelp, sier Marie Brandsar (83). Privat omsorg blir stadig vanligere.

Marie Brandsar (t.v.) og Anne Noreng.
Foto: Rannveig Urdahl / NRK

– Jeg har bedre samvittighet nå enn da jeg jobbet i den kommunale omsorgen, sier Anne Noreng i bedriften Prima Omsorg. Hun jobber i Lillehammer-avdelingen av denne kjeden.

God tid innenfor privat omsorg

Hun er en av dem som har sluttet i det offentlige og begynt i privat omsorg.

– Nå kan jeg faktisk være to timer hos en bruker. Det er avslappende og greitt.

– Hva med velferdsstaten?

– Det er klart at fundamentet i velferdsstaten er i ferd med å bli borte når de med penger får bedre eldreomsorg enn andre, sier dosent Runar Bakken, som er forsker ved Senter for omsorgsforskning Sør.

– Dette skjer fordi kommunene ikke klarer å dekke alles behov, og fordi vi får flere pensjonister med god råd.

Stadig flere private

– Konsekvensen er det vi har sett de siste årene, at private aktører brer om seg, sier Bakken

Anne Noreng har fortsatt plass til flere kunder. Men hun mener likevel dette er en framtidsrettet næring.

Anne Noreng i Prima Omsorg

Anne Noreng i Prima Omsorg

Foto: Rannveig Urdahl / NRK