NRK Meny
Normal

Presten fikk ni års fengsel

Glåmdal tingrett har dømt den ovegrepstiltalte presten til ni års fengsel. I tillegg må han betale stedatteren 1,8 millioner kroner i erstatning og oppreisning. 

 

 

 

Presten fra glåmdalsdistriktet er dømt for vold og seksuelle overgrep mot stedatteren sin. Retten mener det er bevist at overgrepene startet da hun var fem år gammel.

Kvinnen, som i dag er 23 år gammel, har i retten tegnet et bilde av en oppvekst preget av brutal vold og seksuelle overgrep. Hun ble trodd.

Presten på sin side har hele tiden hevdet at han ikke forstår beskyldningene hun har rettet mot ham.

Tror på stedatteren

Glåmdal tingrett tror på de forklaringer stedatteren har gitt i retten. Og retten finner det bevist at hun har vært utsatt for de overgrepene presten er tiltalt for.

Derfor dømmes tiltalte for gjentatte grove seksuelle overgrep mot stedatteren fra hun var 5 til hun var 18 år.

Retten har finner det også bevist utover enhver rimelig tvil at presten i tidsrommet fra 1977 til våren 2002 mishandlet stedatteren, ved gjentatte ganger å slå henne med hånda, eller med redskap.

Forsvarers forsøk på å forklare datterens beskyldninger mot stefaren med falske minnebilder, mener retten er teorier uten faste holdepunkter å støtte seg på.

Sviktet farsrollen

Glåmdal tingrett mener det er skjerpende at overgrepene skjedde hjemme, og at tiltalte skulle være den som fyllte rollen som farsfigur.

Det er også skjerpende at tiltalte er prest og har blandet relegion inn som tema ved sine overgrep.

I formildende retning trekkes det inn at presten sjøl ble utsatt for vold i sin oppvekst, og at han sliter med en manisk-depressiv lidelse.

Varige skader

Retten har også trodd på de sakkyndige i denne saken.

Bente Stolpestad, spesialist i klinisk psykologi og nevropsykologi, var rettens sakkyndige oppnevnt for å vurdere kravet om ménerstatning. Hun vurderte kvinnens skadeomfang etter overgrepene som tilnærmet 85 - 100 % invaliditet.

Kvinnens psykolog anslo at kvinnen vil trenge ukentlig oppfølging av psykolog i minst fem år, kanskje mer.

Retten fant derfor grunnlag for å fastslå at skaden er betydelig og av varig karakter. Ménerstaningen ble satt til 1,5 millioner kroner og den samlede erstatningen ble satt til 1,8 millioner kroner.

I tråd med påstanden

Dommen i Glåmdal Tingrett i dag er i tråd med den påstanden aktor Bodil Thorp Myhre la ned.

Hun er fornøyd med dommen, men mener også at saken var så klar at hun hadde forventet et slikt utfall.