Presten dømt til åtte år

Glåmdalspresten er dømt til fengsel i åtte år og til å betale en erstatning til stedatteren på 575.000 kroner.

Bistandsadvokat Inger Marie Støen og aktor Bodil Thorp Myhre

Stedatterens bistandsadvokat Inger Marie Støen og aktor Bodil Torp Myhre

Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Eidsivating lagmansrett felte sin dom over presten fredag ettermiddag.

Presten ble funnet skyldig i seksuelle overgrep og vold  gjennom 17 år mot stedatteren sin av juryen i lagmannsretten onsdag denne uka.

Klokka 15 i dag var straffeutmålinga klar. Bistandsadvokat Inger marie Støen sier stedatteren nå er svært glad for at saken er over.

Mildere dom

Dommen er mildere enn den presten fikk i Glåmdal tingrett for et år siden. Da ble han dømt til fengsel i ni år og til å betale en erstatning på 1.8 millioner kroner.

Aktor ba om ni års fengsel denne gangen også, mens dommen ble åtte år. Stedatterens bistandsadvokat Inger Marie Støen la ned påstand om en erstatning på 1.2 millioner kroner, men lagmannsretten nøyde seg med 575.000 kroner.

Retten delt

Lagmannsretten delte seg i synet på straffeutmåinga. Flertallet mente åtte år var en passende straff.

- Jeg har lest dommen og  har ingen spesielle bemerkninger. Jeg registrerer at det var dissens, og at tre av meddommerne ville ha ni års fengsel. Straffeutmåling er en skjønnsmessig og konkret vurdering, og det er ikke gitt hva som er riktig straff i en sak som dette, sier aktor Bodil Torp Myhre, som legger til at hun ikke er skuffet over dommen.

Fornøyd med erstatning

I spørsmål om oppreisning og erstatning ble ikke kravet fra stedatterens bistandsadvokat Inger Marie Støen tatt til følge. Kravet var at presten skulle betale 1.2 millioner kroner i erstatning.

Lagmannsretten endte med å tilkjenne prestens stedatter en samlet erstatning på 575 000 kroner.

- Det er greit. Vi sa begrenset oppad til 1.2 millioner kroner. Nå har hun fått en oppreisning på 300 000 kroner og en mén-erstatning på 275 000  kroner. Vi fryktet at hun ikke skulle få noen mén-erstatning, så vi er fornøyd, vi, sier advokat Støen.

Tar dommen tungt

Forsvarer Sigmund Øien sier presten tar dommen tungt.

- Vi registrerer at det var en liten nedgang i straffen fra ni til åtte år. Når det gjelder den økonomiske delen, var det en betydelig endring fra det tingretten kom til. Men det er klart at uansett så ser jo domfelte på dette som veldig, veldig tungt. Han mener seg fortsatt uriktig dømt. Han har selvfølgelig tatt kjennelsen til etterretning, men det hele er svært tungt for ham, sier advokat Øien.